du + ich kampány
ORF.at/Dominique Hammer
ORF.at/Dominique Hammer
Výstava v Olomouci

„Kriticky ohrožené jevy našich nářečí“

Jak odlišná jsou nářečí češtiny? Rozumí si navzájem lidé z různých koutů České republiky, mluví-li nářečím? Rozumí/te svým prarodičům? Chcete se dozvědět více o řeči regionu, ze kterého pocházíte?

Vlastivědné muzeum
nám. Republiky 5, Olomouc

Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin

Výstava potrvá od 1.5. do 30.6.2022

Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR a Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádají ve Vlastivědném muzeu v Olomouci výstavu o nářečích s názvem „Kriticky ohrožené jevy našich nářečí“.

Multimediální výstava s mapami, zvukovými ukázkami a kvízy Vám odhalí rozdíly mezi nářečími českého jazyka. Výstava představuje výzkum nářečních jevů, a tím zpřístupňuje jazykové dědictví veřejnosti. Využívá k tomu moderní audiovizuální a interaktivní prvky, jež zprostředkovávají unikátní záznamy již zaniklých nebo velmi vzácných nářečních jevů. Na ozvučených mapách mají návštevníci možnost uslyšet starší a novější zvukové záznamy nářečí a porovnat tak, jak se nářečí změnila v průběhu posledních 50 let.

Výstava se koná u příležitosti 70. výročí existence dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně, které se jako jediné akademické pracoviště v Česku dlouhodobě věnuje systematickému zkoumání dialektů.

Součástí výstavy bude také doprovodný program v podobě workshopů pro školy a přednášek pro veřejnost.

Marta Šimečková | „Nářečí jsou naší jazykovou pamětí“ | Rádio Dráťák | 21.2.2022