Bohemist Stefan Michael Newerkla, der das Institut für Slawistik der Universität Wien leitet
orf | pavla rašnerová
orf | pavla rašnerová
RÁDIO DRÁŤÁK & PODCAST ORF ČEŠI

Stefan M. Newerkla | S češtinou znovuobjevil svůj další domov

Už jako malého jej zajímalo, jaký svět se skrývá za železnou oponou, a to konkrétně za tou částí, kde vyrůstal. Na základní školu chodil v dolnorakouském městečku Groß Gerungs, odkud to není daleko do Gmündu a tím pádem ani do Českých Velenic.

Rádio Dráťák

5.2.2024 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Do dnešního Dráťáku jsem pozvala renomovaného bohemistu a pedagoga Stefana Michaela Newerklu, ředitele Institutu slavistiky na Vídeňské univerzitě, který se minulý rok na podzim stal laureátem ceny Premia Bohemica. Prestižní vyznamenání je udíleno zahraničním bohemistům za šíření dobrého jména české kultury a literatury.

I když se z této ceny Newerkla velmi těší a bere ji jako ocenění pro celou bohemistiku, pojí se k ní bohužel také tragická událost, která zasáhla nejen Prahu a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, ale i právě našeho hosta – během střelby přišel o život jeden z jeho studentů, který se o pár týdnů dříve slavnostního předávání zúčastnil a v Česku byl na zahraničním pobytu.

Se Stefanem M. Newerklou si během večerních minut budeme vyprávět jak o nejnovějších tématech jeho vědeckého bádání, tak aktualitách z bohemistiky a jejím blížícím se významném jubileu. Příští rok bude pro ni přelomový. Oslaví totiž 250 let založení.

Bohemist Stefan Michael Newerkla, der das Institut für Slawistik der Universität Wien leitet
orf | pavla rašnerová
Stefan Michael Newerkla vyučuje především jazykovědné předměty a vede různé semináře, jako například analýzu basní či reklam, nebo morfologická cvičení. Velmi rád vzpomíná na dobu, kdy vedl i jazykové kurzy.

Abychom navázali nazpět na profesorovo povídání: nad studiem ruského jazyka nakonec zvítězilo studium toho českého. Jedním z důvodů – podle jeho slov – je i jistý pocit, že čeština funguje na podobné bázi jako rakouská němčina.

Jistě se každému z nás vybaví hned několik slov nebo přímo slovních spojení, která rakouská němčina převzala z češtiny. Stefan M. Newerkla ve svém jazykovém výzkumu šel ale mnohem hlouběji. Zaměřil se i na shody v předložkových vazbách. O podobnostech v těchto dvou jazycích vypráví také ve své přednášce s názvem „Němčina, čeština a jidiš“, kterou bude mít v blízké době v Brně a Heidelbergu. Jazykové dění a jejich paralely přibližuje i ve vztahu například s maďarštinou.

Když jsem si pročítala seznam nedávno vydaných publikací a článků Stefana M. Newerkly, v jehož centru bádání je historická sociolingvistika, zaujalo mě neobvyklé téma týkající se českých šlechtičen a vícejazyčnosti. Také o něm dnes večer uslyšíte více. Dále jsem se našeho hosta ptala na motivaci rakouských studujících, proč se rozhodnou právě pro studium češtiny, a v neposlední řadě na intenzitu spolupráce s bohemistikami v České republice.

Bohemist Stefan Michael Newerkla, der das Institut für Slawistik der Universität Wien leitet
orf | pavla rašnerová
Bohemist Stefan Michael Newerkla, der das Institut für Slawistik der Universität Wien leitet
orf | pavla rašnerová

Česká vysílání je možné si po odvysílání poslechnout také jako podcast ORF Češi Podcast na aplikacích níže:

ORF Sound
Spotify
Apple Podcasts