Den národnostních menšin v parlamentě,  Tag der Volksgruppen im Parlament
ORF
ORF
RÁDIO DRÁŤÁK & PODCAST ORF ČEŠI

Den národnostních menšin v parlamentě

Ještě před koncem roku se svým národnostním menšinám otevřely dveře vídeňského parlamentu a přesně tam se také dnes společně vydáme. Den národnostních menšin v parlamentu se uskutečnil 12. prosince a tematicky se zaměřil především na zachování jazyka a kultury šesti uznaných autochtonních menšin Rakouska a na zapojení mladých lidí do menšinového života.

Rádio Dráťák

8.1.2024 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Den národnostních menšin v parlamentu zahájili předseda Národní rady Wolfgang Sobotka a předsedkyně Spolkové rady Claudia Arpa. Oba zdůraznili, že jazyk vytváří realitu a tím pádem je nenahraditelným prvkem pro společenskou diskuzi. K posílení kultury rozmanitosti je nezbytné utvrdit znalosti o etnických skupinách v rakouské společnosti a potírat předsudky.

Den národnostních menšin v parlamentě,  Tag der Volksgruppen im Parlament, Claudia Arpa
ORF
Předsedkyně Spolkové rady Claudia Arpa
Den národnostních menšin v parlamentě, Wolfgang Sobotka,  Tag der Volksgruppen im Parlament
ORF
Předseda Národní rady Wolfgang Sobotka

První panelová diskuze se zaměřila na vzdělávání a jazyk národnostních menšin. Otázky jednotlivým předsedům poradních sborů národnostních menšin, mezi nimi i Vladimíru Mlynárovi a Karlu Hanzlovi, pokládala redaktorka ORF Katja Gasser.

K tématu se vyjádřila také jazykovědkyně Brigitta Busch, rakousko-švýcarská slavistka.

Dále se v debatě přešlo také k tomu, co je naprosto nezbytné v rámci každé menšiny, co je potřeba, aby se dalo konečně do pohybu, aby byla ta či ona národnostní menšina do budoucna zabezpečena.

Den národnostních menšin v parlamentě, Tag der Volksgruppen im Parlament
ORF
Den národnostních menšin v parlamentě, Vladimir Mlynar und Karel Hanzl,  Tag der Volksgruppen im Parlament
ORF
Vladimír Mlynár a Karel Hanzl
Den národnostních menšin v parlamentě, Karel Hanzl,  Tag der Volksgruppen im Parlament
ORF
Předseda Poradního sboru národnostních menšin pro Čechy
Den národnostních menšin v parlamentě, Vladimir Mlynar
ORF
Předseda Poradního sboru národnostních menšin pro Slováky

Česko-slovensko-vídeňskou kulturu představil v parlamentu spolek Marjánka, a sice děti ze skupiny Srdíčko a dětská cimbálová muzika za podpory dospělých muzikantů ze spolku.

Den národnostních menšin v parlamentě, Verein Marjanka,  Tag der Volksgruppen im Parlament
ORF

Jedna z dalších panelových diskuzí se zaobírala mladými lidmi a budoucností národnostních menšin. Za vídeňské Slováky se vyjádřil herec a moderátor Thomas Kamenar.

Den národnostních menšin v parlamentě, Tomas Kamenar, Tag der Volksgruppen im Parlament
ORF
Den národnostních menšin v parlamentě,  Tag der Volksgruppen im Parlament, Veronika Vitazkova
ORF
Hudbu vídeňských Slováků nechala parlamentem rozeznít flétnistka Veronika Vitázková

Deň národnostných skupín v parlamente zviditeľnil jazykovú rôznorodosť Rakúska | 13.12.2023 | Článek ve slovenštině

Česká vysílání je možné si po odvysílání poslechnout také jako podcast ORF Češi Podcast na aplikacích níže:

ORF Sound
Spotify
Apple Podcasts