ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST IM WIENER STEPHANSDOM, Schulverein Komensky 150 Jahre
ORF Volksgruppen
ORF Volksgruppen
Rádio Dráťák Magazín

Ekumenická bohoslužba v katedrále sv. Štěpána

V podmanivých prostorách gotické katedrály sv. Štěpána v srdci Vídně se minulý čtvrtek ekumenickou bohoslužbou slavilo 150 let Školského spolku Komenský v rámci Roku vídeňských Čechů a Slováků.

Rádio Dráťák Magazín

14.3.2022 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream |
94,7 MHz pro Vídeň

Na místě jsme byli také s kamerou magazínu „České Ozvěny a Slovenské Ozveny“. Pustit si jej můžete v neděli 10. dubna od 13:05 hod. na ORF 2 Vídeň.

Prapory českých spolků jako Sokol či Orel a marjánkovské kroje dětí, symbolizující tradici, historii, ale i současnost české a slovenské Vídně, společně otevřely tuto velkolepou duchovní slavnost.

Karel Hanzl zdůraznil historický milník této bohoslužby: Poprvé v 150leté historii Školského spolku Komenský se v katedrále sv. Štěpána slavila společná ekumenická bohoslužba.

Ekumenického pozdravení se zhostili světící biskup Franz Scharl a superintendent Matthias Geist. S generálním vikářem vídeňské arcidiecéze Nikolausem Krasou připravila pro bohoslužbu farářka Anna Kampl z evangelické farnosti Vídeň Simmering poutavé kázání postavené na románu „Labyrint světa a ráj srdce“ Jana Ámose Komenského.

Ekumenická bohoslužba na jednom z nejvýraznějších symbolů Vídně, na jehož výstavbě se podíleli jak mnozí čeští stavitelé, tak také zedníci, propojila mezi sebou nejen všechny české a slovenské spolky, ale také všem dodala pozitivní energii po tak těžkých chvílích během pandemie.

Fotostrecke mit 18 Bildern

ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST IM WIENER STEPHANSDOM, Schulverein Komensky 150 Jahre, Sokol
ORF Volksgruppen
Vídeňští Sokolové
ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST IM WIENER STEPHANSDOM, Schulverein Komensky 150 Jahre
ORF Volksgruppen
Děti z Marjánky
ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST IM WIENER STEPHANSDOM, Schulverein Komensky 150 Jahre
ORF Volksgruppen
Společně prožívanou neopakovatelnou atmosféru bohoslužby umocňovala hra školního orchestru a sboru Komenský a také zpěv pěveckého spolku Lumír
ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST IM WIENER STEPHANSDOM, Schulverein Komensky 150 Jahre
ORF Volksgruppen
Marjánkovské děti
ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST IM WIENER STEPHANSDOM, Schulverein Komensky 150 Jahre, Gesangverein Lumir
ORF Volksgruppen
Českoslovanský zpěvácký spolek Lumír
ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST IM WIENER STEPHANSDOM, Schulverein Komensky 150 Jahre, Verein Marjanka
ORF Volksgruppen
ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST IM WIENER STEPHANSDOM, Schulverein Komensky 150 Jahre
ORF Volksgruppen
ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST IM WIENER STEPHANSDOM, Schulverein Komensky 150 Jahre
ORF Volksgruppen
Žačky a žáci škol Školského spolku Komenský
ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST IM WIENER STEPHANSDOM, Schulverein Komensky 150 Jahre, Pater Vaclav Sladek
ORF Volksgruppen
P. Václav Sládek
ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST IM WIENER STEPHANSDOM, Schulverein Komensky 150 Jahre
ORF Volksgruppen
ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST IM WIENER STEPHANSDOM, Schulverein Komensky 150 Jahre, Ingrid Zalneva, Österreichisch Slowakischer Kulturverein
ORF Volksgruppen
Význam ekumenické bohoslužby v katedrále sv. Štěpána pro slovenskou národnostní menšinu ve Vídni vyzdvihla Ingrid Žalneva z Rakousko-slovenského kulturního spolku
ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST IM WIENER STEPHANSDOM, Schulverein Komensky 150 Jahre, Generalvikar Nikolaus Krasa
ORF Volksgruppen
Generální vikář Nikolaus Krasa
ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST IM WIENER STEPHANSDOM, Schulverein Komensky 150 Jahre, Anna Kampl, evangelische Pfarrerin
ORF Volksgruppen
Farářka Anna Kampl
ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST IM WIENER STEPHANSDOM, Schulverein Komensky 150 Jahre, Sokol
ORF Volksgruppen
ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST IM WIENER STEPHANSDOM, Schulverein Komensky 150 Jahre, Anna Kampl, evangelische Pfarrerin
ORF Volksgruppen
ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST IM WIENER STEPHANSDOM, Schulverein Komensky 150 Jahre
ORF Volksgruppen
Zleva: superintendent Matthias Geist, farář Václav Sládek, generální vikář Nikolaus Krasa, farářka Anna Kampl a světící biskup Franz Scharl
ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST IM WIENER STEPHANSDOM, Schulverein Komensky 150 Jahre, Karl Hanzl, Obmann des Schulvereins
ORF Volksgruppen
Nejen z výborné prezentace školy byl nadšený Karel Hanzl, předseda Školského spolku Komenský
ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST IM WIENER STEPHANSDOM, Schulverein Komensky 150 Jahre
ORF Volksgruppen

Nedávné události na Ukrajině nenechávají chladnými ani vídeňské Čechy a Slováky. Výjimkou není ani společenství kostela Glaubenskirche Simmering. K válce na Ukrajině a možné pomoci se vyjádřil také duchovní správce české Gemeinde ve Vídni Páter Václav Sládek.

Ökumenischer Gottesdienst im Stephansdom

Vysíláním Vás provede Pavla Rašnerová. Zprávy a pozvánky připravila Katarína Ugróczi.