Schulverein Komensky
ORF Volksgruppen
ORF Volksgruppen
Rádio Dráťák Magazín

Ohlédnutí se za pandemickým rokem 2021

Zdvojnásobení financování pro všech šest uznaných autochtonních menšin v Rakousku na osm milionů eur znamenalo v minulém roce významný přelom. Do jejich života to přineslo jistou naději v zachování kultury a jazyka. Koronavirová pandemie ale narušila plány jak vídeňským Čechům, tak Slovákům.

Rádio Dráťák Magazín

24.1.2022 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream |
94,7 MHz pro Vídeň

O tom, jak se s rokem 2021 popasovala česká národnostní menšina, Vám v aktuálním Dráťáku povyprávějí její dva zástupci – Karel Hanzl, předseda Školského spolku Komenský a místopředseda Kulturního klubu Čechů a Slováků v Rakousku Richard Basler.

Karl Hanzl, Obmann des Schulvereins Komensky
ORF Volksgruppen
Předseda Školského spolku Komenský Karel Hanzl vzpomíná, co mu v minulém roce nejvíce chybělo, a nebyl sám: „Samozřejmě kultura a sport – to jsou dva důležité pilíře české menšiny ve Vídni.“

„Globálně byl úspešný, ačkoliv byl těžký všemi přerušeními lockdownů, ale nakonec se nám podařilo tuhle náročnou a komplikovanou situaci vyřešit,“ hodnotí pandemický rok 2021 Karel Hanzl.

Nejohroženější skupinou, a to nejen ze zdravotního hlediska, jsou starší příslušníci menšiny, proto na ně Školský spolek Komenský také myslel. „V minulém roce jsme spontánně nabídli takovou přímou linku. Každý, kdo chtěl, mohl sem na školu zavolat a telefonicky to byla ponejvíc paní Jonasová, která si ten čas udělala,“ vypráví pro Rádio Dráťák Karel Hanzl.

Letošní ples pro dvě maturitní třídy

Pandemie v loňském roce každopádně zapříčinila nekonání se jedné z nejdůležitějších akcí pro vídeňské Čechy a Slováky: „To, co jsme nemohli zrealizovat, byl ples. Ten poprvé v roce 2021 vypadl. Tento rok se jej ale pokoušíme realizovat. Maturitním třídám jsme slíbili, že obě maturitní třídy – tohoto a minulého roku – budou mít svůj maturitní ples společně,“ pokračuje Hanzl.

S největší pravděpodobností se ples bude letos konat 9. dubna 2022.

Investice do aktivit volného času, budovy a zavedení předškolní třídy

I přes stížené podmínky se menšinovým spolkům ve Vídni podařilo ze zvýšeného rozpočtu pro národnostní menšiny vytěžit co nejvíc. Stejně tak je tomu i v případě Školského spolku Komenský, jak dále vypráví Karel Hanzl:

„Ty projekty, které jsme chtěli začít a které jsou, kde je nutné platit personál, se nám podařili. To znamená předškolní třída, kterou jsme poprvé zavedli. I tento rok ji budeme mít. A to druhé bylo, že jsme investovali do aktivit volného času, abychom posilnili odpolední nejen vyučování, ale také sport a kulturu a investovali jsme do infrastruktury. Dále to byly investice do této budovy jako takové (Sebastianplatz).“

Příspěvek k tématu bilancování české a slovenské národnostní menšiny ve Vídni nad minulým rokem můžete zhlédnout v rámci našeho televizního magazínu České Ozvěny/Slovenské Ozveny, který poběží v neděli 13. února na ORF 2 Wien od 13:05 hod.

Úspěch reálného gymnázia | Poprvé i druhá pátá třída

Novinky se netýkají jen obecné školy na Sebastianplatzu, ale také reálného gymnázia v Schützengasse. „Máme pořád větší příliv zájemců a žáků, kteří k nám chtějí na gymnázium – buď pokračovat z obecné školy nebo přistupují nově. Prvním rokem to teď vypadá tak, že budeme mít i druhou pátou třídu. Doteď máme na gymnáziu na dolním stupni po dvou třídách a na horním stupni po jedné třídě,“ těší se z úspěchu českého a slovenského školství ve Vídni předseda Školského spolku Komenský.

Schulverein Komensky, Das Jahr der Wiener Tschechen und Slowaken 2022
ORF Volksgruppen
V jednom z příštích vysílání magazínu Rádia Dráťák se můžete těšit na pozvání na Rok vídeňských Čechů a Slováků a jeho jednotlivé akce, díky kterým budou menšiny moct navázat znovu tam, kde je pandemie donutila se pozastavit.

Letošní Rok vídeňských Čechů a Slováků se svými akcemi neoslavuje jen významné jubileum Školského spolku, ale celkově aktivní a různorodý život obou menšin, který se i přes nástrahy pandemie daří dále rozvíjet.

Medaile Za zásluhy I. stupně od českého prezidenta

Školský spolek Komenský letos oslavuje 150 let od svého založení, s čímž se pojí hned několik významných akcí, které pro celé národnostní menšiny Čechů a Slováků znamenají i velkou naději znovu se častěji setkávat. Jak významnou roli Školský spolek nejen v rámci menšiny nese, potvrdilo i nedávné státní vyznamenání jeho předsedy Karla Hanzla. Oceněn byl medailí Za zásluhy I. stupně od českého prezidenta.

„Na jedné straně je to vyznamenání osoby, na druhou stranu to beru jako něco, co víceméně hodnotí a taky trochu ukazuje, že česká veřejnost Školský spolek Komenský jako takový vidí a vidí ho jako důležitou instituci,“ vyjadřuje se Hanzl ke státnímu vyznamenání.

Výzva pamětníkům | Filmový materiál menšiny

Dalším bodem, na který se Školský spolek Komenský letos zaměřuje, je záchrana starých filmových dokumentů menšiny. „Aktuálně vyzýváme pamětníky, aby nám půjčili, nechali okopírovat filmový materiál, který za posledních padesát, sto roků třeba v rodině ještě mají, abychom z toho mohli sestavit filmový dokument,“ dodává na konec rozhovoru Karel Hanzl.

Richard Basler, Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich
ORF Volksgruppen
„Kulturní klub pracuje dále také na projektu digitalizace. To znamená, že všechny staré časopisy se budou digitalizovat a budou přístupné na webových stránkách Klubu. Dalším projektem je putovní výstava 50 let vývoje vídeňských Čechů, která by se měla realizovat v prvním pololetí tohoto roku,“ popisuje aktuální činnost Kulturního klubu jeho místopředseda a také absolvent školy Školského spolku Komenský Richard Basler.

Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku se velmi aktivně angažuje jak v kulturním, tak i politickém dění české a slovenské Vídně, což je často spojené také s cestováním. Ani tomu pandemie poslední měsíce nepřeje.

Dále jsem do dnešního vysílání pozvala Richarda Baslera, se kterým jsem si povídala mimo jiné také o pandemickém roce 2021 v rámci Kulturního klubu Čechů a Slováků v Rakousku.

Pandemie nepřeje plánování akcí

„Pandemie samozřejmě neumožnila provést různé akce – koncerty, přednášky. Museli jsme je několikrát přesouvat, někdy i odříct. Celkově ta doba znamenala těžké propagování, plánování. Co se týká časopisu Kulturního klubu, tak ten má tu výhodu, že jej pandemie neohrožuje, funguje dále. Mohli jsme jej rozšířit a vydat více čísel,“ hodnotí Richard Basler druhý pandemický rok.

Část zdrojů spolkového kancléřství se musela vracet

Nad nelehkou situací a národnostními menšinami se zamyslel také z pohledu člena Poradního sboru národnostních skupin pro Čechy: „Částečně se stalo, že se musela část zdrojů spolkového kancléřství poslední rok také vracet, že se nemohla využít – viz například neuskutečněné akce. Celkově se ale dá říct, že více spolků o dotaci žádalo a dostalo ji, takže přišly nové projekty a nové spolky mohly realizovat své plány, takže to navýšení prostředků přineslo také nový impuls.“

Spolky se v náročnějších fázích pandemie potýkají především s nejistotou konání plánovaných akcí. Potvrzuje to také místopředseda Kulturního klubu Richard Basler: „Organizačně to byla ta možnost plánovat. Celkově ta nejistota vše ztěžovala. Na druhé straně mě samozřejmě chybělo to osobní, ty kontakty. Někoho jsem neviděl už pomalu roky.“

R. Basler | „Nesmíme tu situaci moc dramatizovat“

Na dny, měsíce a vlastně pomalu už i na roky v pandemii jsme si přivykli možná až příliš rychle. O mnohé nás už oloupila, mnohé nám ale i ukázala a paradoxně přinesla. I když pandemie do značné míry brzdí rozvoj národnostních menšin, úplně negativně situaci nevidí ani Richard Basler: „Jde hodně o jazyk a ten se dá cvičit, jen když se mluví a když se lidé setkávají a vidí se. Před počítačem to je úplně jiný pocit. Na druhou stranu to ale nesmíme zase moc dramatizovat, není to tak, že kvůli tomu teď menšina zajde a nic nebude fungovat. Lidé byli vždy kreativní, našli nějaké možnosti a nakonec se to zlepší. Jsem přesvědčený o tom, že to není na věčnost.“

Festschrift Dr. Jiří Gruša – 11 Jahre mit Jiří Gruša in Österreich
ORF Volksgruppen
Novou publikaci „11 let s Jiřím Grušou v Rakousku“ plánuje Kulturní Klub vydat dvojjazyčně koncem ledna tohoto roku

Vysíláním Vás provede Pavla Rašnerová. Zprávy a pozvánky připravila Katarína Ugróczi.