Ausstellung Manus heißt Mensch Kunsthalle Wien
orf | pavla rašnerová
orf | pavla rašnerová
Rádio Dráťák Magazín

„Manuš heißt Mensch“ | Výstava proti rasismu a diskriminaci

Umělci a aktivisti volného uskupení Averklub kolektiv z mosteckého Chanova, největšího romského sídliště v České republice, připravili ve spolupráci s několika generacemi tamních obyvatel výstavu. Ta poodhaluje, v jakých podmínkách romští umělci tvoří a jak zpracovávají témata práce, chudoby, bydlení a integrace.

Rádio Dráťák Magazín

23.8.2021 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream |
94,7 MHz pro Vídeň

Více Vám už dnes večer povykládá kurátorka z Kunsthalle Wien Ivet Ćurlin, dnešní hostka Dráťáku:

„Výstava vznikla na základě rozhovoru s umělkyní Ladislavou Gažiovou a zájmu o její výzkum, ve kterém se zabývala romskou integrací a reprezentací Romů v médiích, a také o její výstavu, kterou měla v Brně před pár lety s názvem „Universe is black“. Z diskuse s ní se kurátorský tým dozvěděl, že spolupracuje již nějakou dobu s Averklub kolektivem.“

Ausstellung Manus heißt Mensch Kunsthalle Wien Kuratorin Ivet Ćurlin
orf | pavla rašnerová
Kurátorka z Kunsthalle Wien Ivet Ćurlin | „Tato výstava se nezabývá jenom otázkami romské menšiny, ale zkoumá také, jakým způsobem ovlivňují otázky sociální spravedlnosti život každého člověka ve společnosti.“

Ukázat co nejvíce cest, jak se dívat na inkluzi a participaci Romů v průběhu 20. století – o to usiluje Averklub kolektiv.

„Manuš znamená človek“ – kniha z roku 1986 sepsaná romským politikem Vincentem Danihelem a popisující, jak se Československo snažilo emancipovat romskou komunitu, dala název i této výstavě.

Ausstellung Manus heißt Mensch Kunsthalle Wien
orf | pavla rašnerová

Na výstavu „Manuš heißt Mensch“ do Kunsthalle Wien v Museumsquartieru se můžete přijít podívat ještě do neděle 5. září

„Důležitým posláním této výstavy je, že vyzývá každého návštěvníka, aby se zamýšlel nad otázkami, jako například: Co znamená kultura menšiny a kultura většiny? Může skutečně existovat, a to je nejdůležitější otázka, kterou Averklub kolektiv pokládá, může existovat emancipace bez sociální spravedlnosti, může existovat skutečná rovnoprávnost bez změny systému?“ vypráví dále Ivet Ćurlin.

Averklub kolektiv je uskupení bez pevné struktury, které podléhá dočasným, individuálním a uměleckým změnám. Jeho kroky určují příznačnosti a požadavky dané doby. Místo elitářského přístupu čerpá uskupení uměleckou sílu z boje proti sociálnímu vyčleňování, hluboko zakořeněné chudobě a rasismu, a to ruku v ruce s obyvateli Chanova.

Ausstellung Manus heißt Mensch Kunsthalle Wien
orf | pavla rašnerová
Na konci 70. let 20. století vyrostlo dva kilometry od města Most v severozápadních Čechách sídliště Chanov, které se stalo novým domovem mimo jiné také Romů, kteří museli opustit Starý Most – ten ustoupil těžbě hnědého uhlí.

„Výstava je sice o Romech v Československu, ale není jenom o nich. Dalo by se to nazvat metaforou – uměleckou prací, která odkazuje na společnost v období socialismu; na příslib socialismu, jaký mohl být a nakonec nebyl. Po pádu socialismu a rozdělení Československa, se z Chanova stalo ghetto, zatímco předtím to bylo sídliště, kde lidé dostávali byty, měli práci. Lidé různých národností tam žili společně a existovala mezi nimi sociální spravedlnost,“ popisuje historické souvislosti Ćurlin.

Romské výtvarné umění není možné po historické trajektorii následovat. Každopádně když ruce člověka nechají promluvit srdce, jsou schopny i z toho „nejskromnějšího“ materiálu nechat zrodit skutečné dílo.

Ausstellung Manus heißt Mensch Kunsthalle Wien
orf | pavla rašnerová

České Ozvěny | Slovenské Ozveny | Z 8. srpna 2021 | ORF-TVthek

Vysíláním Vás provede Pavla Rašnerová. Zprávy a pozvánky připravila Katarína Ugróczi.