Dum Haus Dr. Karl Renner in Dolni Dunajovice Untertannowitz Südmähren
Facebook Dolní Dunajovice
Facebook Dolní Dunajovice
Rádio Dráťák Magazín

Návrat Rennerovy růže do Dolních Dunajovic | 150. výročí narození Dr. Karla Rennera

„Rennerova růže byla ve dvoře původního rodného domu Dr. Rennera. Při návštěvě pana Zilka před jeho demolicí se rozhodlo, že tato růže bude zachráněna, a proto se přenesla do Volksgarten do Hofburgu, kde je vysazená, a tato růže by se při příležitosti otevření parku Dr. Rennera měla zase vrátit do Dolních Dunajovic,“ vypráví jejich starosta Josef Hasník.

Rádio Dráťák Magazín

11.1.2021 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Karl Renner
Picturedesk | ÖNB | Albert Hilscher

Do parku v Dolních Dunajovicích, který brzy ponese Rennerovo jméno, se má přesadit tzv. Rennerova růže, což má v režii Rakousko-česká společnost a České centrum ve Vídni.

„Chtěli jsme si především s Rakousko-českou společností připomenout obě výročí – jak narození, tak úmrtí Dr. Rennera a celkově umožnit setkání lidem, kteří by se na bázi česko-rakouské spolupráce měli v Dunajovicích setkávat,“ popisuje Josef Hasník chystanou akci k uctění památky prvního rakouského kancléře a pozdějšího prezidenta, a to v letech 1945-1950, Dr. Karla Rennera.

Jako mnoho dalších dlouho připravovaných akcí se i tato přesouvá na letošní rok. Vzhledem k pandemickým okolnostem ale ještě není stanoven pevný termín.

Polyfunkční Dům Dr. Karla Rennera

Rodný dům sociálního demokrata, který je dnes považován za jednoho ze zakladatelů svobodného a moderního Rakouska, vystřídal polyfunkční Dům Dr. Karla Rennera – Fórum pro česko-rakouský dialog. Jeho součástí je kongresový sál a nachází se tam také výstava obrazů o životě a díle Dr. Rennera, kterou je možné navštívit během otevírací doby dunajovického infocentra.

„Rodný dům Dr. Rennera byl v roce 1990, kdy na něm tehdejší předseda rakouského parlamentu Dr. Fischer a předseda českého parlamentu tehdy Alexander Dubček umístili pamětní desku Dr. Karla Rennera, vykoupen ze soukromého vlastnictví a následně darován obci Dolní Dunajovice s tím, že se vybuduje nějaký památník. Okolo roku 1997 se začali angažovat tehdejší prezidenti, tedy pan Havel a pan Klestil, a převzali záštitu nad jeho výstavbou. Původní dům byl ale ve špatném technickém stavu a rekonstrukce již nebyla možná. Výstavba začala v roce 1999 a z větší části byla dokončena o rok později,“ říká Hasník.

Karl Renner Dolni Dunajovice, Mgr. Josef Hasník, ředitel Českého centra ve Vídni PhDr. Mojmír Jeřábek, generální tajemník Rakousko-české společnosti Ing. Michal Polák a místostarosta Dolních Dunajovic Dipl.Ing. Miroslav Kovács
ÖTG
Přípravný tým, zleva: starosta Dolních Dunajovic Josef Hasník, ředitel Českého centra ve Vídni Mojmír Jeřábek, generální tajemník Rakousko-české společnosti Michal Polák a místostarosta Dolních Dunajovic Miroslav Kovács

Šťastné dětství na jižní Moravě

Karl Renner pocházel z velké, ale chudé rodiny – rodiče Matthias a Marie pracovali ve vinařství, které je pro Dolní Dunajovice dodnes významným odvětvím. Narodil se 14. prosince 1870 jako sedmnácté dítě. Avšak jeho dětsví prožité na jižní Moravě bylo šťastné. Není pochyb, že jeho velké levicové smýšlení pramenilo z již raných životních zkušeností.

V důsledku hned několika odlišných politických zřízení na území dnešního Česka byl Rennerův odkaz v jeho rodné obci málem zapomenut. „Ono je to trošku složitější, protože Dolní Dunajovice se nachází v prostoru bývalých Sudet v České republice a to obyvatelstvo, které tady je, tak ani nenavazuje na odkaz bývalých obyvatel. Současní obyvatelé přišli postupně v roce 1946,“ vysvětluje Josef Hasník, starosta Dolních Dunajovic.

Dr. Karl Renner
parlament.gv.at
Karl Renner | 14. prosince 1870 Dolní Dunajovice – 31. prosince 1950 Vídeň

Výrazná provázanost střední Evropy

V době, kdy se Karl Renner narodil, se obec Dolní Dunajovice ještě jmenovala Untertannowitz, a tak je možné, že nespočet Vídeňanek a Vídeňanů, kteří dennodenně míjí Dr.-Karl-Renner-Ring, si prvorepublikového kancléře a také prvního prezidenta Rakouska po konci druhé světové války s jižní Moravou již nespojují. Na české straně byly zase přímé cesty k vlastní a ne až tak dávné historii zpřetrhány.

„To území střední Evropy bylo výrazně provázané. Já to uvedu na někom jiném než na Rennerovi. U nás se velice často vzpomínají svatí Cyril s Metodějem, kteří jsou v mnoha případech uváděni jako slovanští věrozvěsti. U nás na návsi máme jejich sochu a když jsme dělali rekonstrukci, tak se pamětní deska demontovala a zjistilo se, že ta socha byla instalována někdy v 18. století a kupodivu ten nápis byl v němčině a Cyril s Metodějem jsou tam definováni jako zemští patroni – to znamená, že i to původní německé obyvatelstvo si je vzalo za své, vzalo je jako patrony ani ne tak národnosti – tedy té slovanské, ale tady té země, na které žili,“ vypráví Hasník dále.

„Zašmodrchané osudy lidí na Moravě“

„Od 90. let se pravidelně setkáváme s rodáky z obce, kteří postupně v tom roce 1946 byli vystěhováni a skončili částečně v Rakousku, částečně v Bavorsku. Vzpomínám si na zážitek, kdy jsem se zúčastnil pohřbu jednoho z představitelů této krajanské skupiny a bylo tam řečeno – zemřel Dunajovčák a Moravák a jeho šťastné dny skončily tím, kdy jeho rodnou obec Dolní Dunajovice obsadila německá armáda v roce 1939. Tyto osudy lidí na Moravě byly vážně zašmodrchané a já si myslím, že tím, že Česká republika i Rakousko jsou součástí Evropské unie, tak se život otevřel a otevřela se spolupráce tak, jak kdysi byla. Jsme jedno území, jedna Evropa,“ dodává na konec Josef Hasník.

Dolni Dunajovice
Anna Vavríková | MAFRA

Karla Rennera připomene v jeho rodné obci nový park | 29.12.2020

Dolní Dunajovice jsou v České republice dodnes známé jako proslulá vinařská obec, ve které i nadále pokračuje přirozená, již dlouho trvající a silně zakořeněná spolupráce českých vinařů s rakouskými.

Snad již zase brzy bude možné nasednout na kolo a vydat se po cyklostezkách, které volně pokračují na straně jižní Moravy nebo přijet do Dolních Dunajovic na oslavy významných životních výročí Dr. Karla Rennera.

Vysíláním Vás provede Pavla Rašnerová. Zprávy a pozvánky připravila Katarína Ugróczi.