Umlaufberg NP Thayatal
R. Mirau | NP Thayatal
R. Mirau | NP Thayatal
Rádio Dráťák Magazín

Znovupropojení Národních parků Thayatal a Podyjí | David Freudl

„Tím, že to tady v Hardeggu uzavřeli, což je náš jediný hraniční přechod, který v celém národním parku máme, nám vzali jediné spojení s Českou republikou. Uzavřeli tím tak většinu našich turistických stezek a to jsme ještě minulý rok slavili 30 let pádu železné opony,“ vzpomíná na nedávné období pandemie David Freudl, koordinátor přeshraničních projektů Národního parku Thayatal.

Rádio Dráťák Magazín

15.6.2020 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Tam, kde se dříve táhla hermeticky neprostupná hranice, dnes obě krajiny spojuje cyklostezka, která nejen upomíná na ještě ne tak dávnou dobu, kdy pojem svoboda stál nahoře na žebříčku přání, ale zároveň nabízí přímý vhled do ní. Divokost a přirozenost přírody se rozdělit nedá. Na téměř tři měsíce se ale hranice mezi Rakouskem a Českem znovu uzavřela.

Thaya NP Thayatal
C. Ebner | NP Thayatal
Přírodní hranicí mezi dolnorakouským Národním parkem Thayatal a jihomoravským Národním parkem Podyjí tvoří malebné, klikatící se, říční údolí Dyje

O přeshraniční spolupráci Národních parků Thayatal a Podyjí především v ochraně přírody psal nejprve svou diplomovou práci. Dnes je za ni sám zodpovědný. David Freudl se narodil ve Vídni, ale jeho rodina je původně z Prahy. Už během studia místního rozvoje a plánování na Vídeňské univerzitě mířil mladý geograf přeshraničním směrem. Jako dítě často jezdíval přes hranice.

Team Nationalpark Thayatal mit David Freudl
NP Thayatal
Tým Národního parku Thayatal, David Freudl uprostřed napravo

Na jedné straně nejmenší město v zemi Hardegg se svým hradem, o něco dále například zřícenina hradu Kaja. Na straně druhé zámek Vranov nad Dyjí nebo rotunda svaté Kateřiny ve Znojmě.
To je přeshraniční Národní park Thayatal – Podyjí, jedna z posledních přirozených údolních krajin střední Evropy.

Hardegg NP Thayatal
C. Ebner | NP Thayatal
Dolnorakouské město Hardegg

Krajině dominují převážně listnaté stromy, ale také suché trávníky a vřesoviště, dále pastviny a louky a i již zmíněné meandry Dyje skýtají domov mnoha vzácným živočišným a rostlinným druhům z jižní Evropy, předhůří Alp a střední Evropy.

Überstieg NP Thayatal
D. Manhart | NP Thayatal

V dubnu tohoto roku byl v Národním parku Thayatal znovuobjeven jeden z druhů mechů, který byl již několik desítek let považován za vymřelý. Existují i případy, kdy organismům v přírodě pomáhá zásah lidské ruky nebo je tomu spíše naopak? I to se dozvítě v dnešním vysílání Rádia Dráťák.

Změny klimatu pociťujeme stále častěji na vlastní kůži, a to na každém místě naší planety. Výjimkou není ani Národní park Thayatal.

Výchozím bodem pro výlety po Národním parku Thayatal je rozhodně jeho Správní budova a návštěvnické centrum v Hardeggu, kde se nachází také multimediální výstava „Příběhy přírody“.

Před samotným dobrodružstvím v přírodě stačí už jen obout si pohorky, vyzvednout mapu a vyrazit.

Až na dodržování sociálního odstupu, další omezení – v zabránění šíření koronaviru – v Národním parku Thayatal neplatí.

Magazín Rádio Dráťák s Davidem Freudlem, koordinátorem přeshraničních projektů Národního parku Thayatal začíná dnes v 21:10 na Radiu Burgenland. Zprávy a pozvánky pro Vás připravila Tereza Chaloupková.