POLITIKA

V pododboru o problematiki volkov

V četrtek se je sestal pododbor koroškega deželnega zbora za naravovarstvo in naravne parke, ki mu predseduje poslanec stranke Team Kärnten, Franc Jožef Smrtnik. Na pobudo Smrtnika je bila tema pogovorov tudi problematika volkov.

Namen seje je bil sicer predvsem, da se pododbor seznani z načrti oziroma projekti deželne vlade na področju naravovarstva.

Kakor piše Team Kärnten v izjavi javnost, z zadovoljstvom ugotavljajo, da se pristojna deželna svetnica Sara Schaar (SPÖ) zaveda, da je volk resen problem in da bo potrebno razpravljati o zaščitnem statusu EU za volka.

Franc Jožef Smrtnik da je s tem v zvezi še posebej opozoril na težave planšarstva oziroma planinskih pašnikov. Meni, da je trenutno veljavna deželna uredba o volkovih lahko samo prvi korak k rešitvi tega problema. Po njegovem je potrebno, da se zaščitni status za volkove na Koroškem razveljavi.

Predsednik Teama Kärnten Gerhard Köfer in Smrtnik poudarjata, da se ne sme zgoditi, da bi volk povsem ohromil gospodarjenje s planinskimi pašniki ter uničil dobršen del turizma na teh področjih. Zahtevata, da mora politika tukaj „pokazati korajžo in se jasno postaviti na stran koroškega prebivalstva“.