Slovenska ministra Arčon in Jevšek na Koroškem.
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
POLITIKA

Delovni obisk slovenskih ministrov

Globasnica je bila v torek spet enkrat prizorišče visokega obiska iz Ljubljane. Na povabilo župana Bernarda Sadovnika (EL) sta se tam srečala slovenska ministra za Slovence v zamejstvu Matej Arčon in za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek s koroškim deželnim glavarjem, s slovensko govorečimi župani in podžupani ter predstavniki krovnih organizacij koroških Slovencev.

Župan Bernard Sadovnik pa je, po tem, ko je Globasnica spet enkrat z dejanji zapolnila pomen čezmejnega sodelovanja, prepričan, da bo to krepilo odnose med Slovenijo in Koroško, s tem pa tudi položaj slovenščine v deželi.

Slovenska ministra Arčon in Jevšek na Koroškem.
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Teme dopoldanskih pogovorov v prostorih globaškega muzeja so bile manjšinska politika, čezmejno sodelovanje in še posebej načrti za še poglobljeno skupno pot na vseh področjih. Eno so poudarili vsi: odnosi med deželama so odlični, občutni da so napredki in zaznavna da je resna volja za še tesnejše sodelovanje.

Nagovoriti teme, ki jih je treba še rešiti, da med prijatelji ne more in ne sme biti problem, temveč izziv za reševanje, je poudaril deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ).

Slovenska ministra Arčon in Jevšek na Koroškem.
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Zelo pozitivno je pogovore ocenil tudi minister RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon.

Odlično sodelovanje med deželama je izpostavil tudi minister RS za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek. Dobro sosedstvo da je temelj za boljši jutri za ljudi na obeh straneh, s skupnimi močmi in prizadevanji da je mogoče doseči marsikaj.

Po srečanju z deželnim glavarjem sta se ministra sestala s slovensko govorečimi župani, ter s podžupani iz vrst Enotne liste in s predstavniki krovnih organizacij slovenske narodne skupnosti. Popoldne sta ministra obiskala Geopark Karavanke ter Zadrugo in kulturni dom v Pliberku. Minister Arčon bo nadaljeval svoj obisk v sredo.