KULTURA

Ledinska imena kot primer dobre prakse

Avstrijska komisija Unesca objavlja na svoji spetni strani deset izbranih primerov dobre prakse, katere je skupaj s komisijo ocenil in izbral strokovni sosvet za nesnovno dediščino. Pod geslom „Namenslandschaft lebendig erhalten“ je uvrstila „Slovenska ledinska in hišna imena“.

Gabriele Eschig, generalna sekretarka Avstrijske komisije Unesca ugotavlja, da pobuda v posebni meri izpolnjuje načela in cilje Unescove konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine iz leta 2003.

Odločilna za priznanje je bila predvsem dobra, sistematična in znanstvena obdelava podatkov z objavo izsledkov na kulturnem portalu slovenskih ledinskih in hišnih imen FLU-LED in v obliki zemljevidov.

Avstrijska komisija Unesca objavlja projekt „Slovenskih ledinskih in hišnih imen“ na svoji spletni strani in mu podeljuje certifikat „Good Practice“.