GOSPODARSTVO

Drugo srečanje MAJ

Dijaki Dvojezične trgovske akademije (DTAK) in Slovenske gimnazije v Celovcu so se drugič letos udeležili srečanja Mreže Alpe-Jadran (MAJ), najprej v Porabju, nato pa še v Gorskem Kotarju na Hrvaškem. Spoznali so slovenski živelj v teh krajih zamejstva.

Realno povezovanje, ne le digitalno

Aprila letos sta predsednik Slovenske gospodarske zveze (SGZ) Benjamin Wakounig in Feliks Wieser, predsednik organizacijskega odbora projekta Mreže Alpe-Jadran (MAJ), izročila dijakom Dvojezične zvezne trgovske akademije v Celovcu (DTAK) ter Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru potrdila o aktivni udeležbi pri izobraževalnem projektu. Da se povezujejo realno, ne le digitalno, je razvidno iz podatka, da so se dijaki DTAK letos drugič skupno s predstavniki SGZ udeležili srečanja mreže MAJ.

Udeleženci srečanja MAJ
sgz.at

Najprej so se udeleženci in udeleženke srečanja ustavili v porabskem Monoštru, prejšnji konec tedna pa še v Gorskem Kotarju na Hrvaškem v Prezidu. Vključili so se tudi dijaki Slovenske gimnazije v Celovcu.

Kakor je za DTAK zapisal profesor ekonomije Dominik Kert, so skupno spoznavali korenine in slovenski živelj tudi v teh krajih zamejstva in tako razširili svoje obzorje. S svojo udeležbo pa krepijo tamkajšnje Slovence, je še zapisal Kert.