Za sodelovanje pri projektu prejeli listine

13 dijakinj in dijakov Dvojezične zvezne trgovske akademije v Celovcu (DTAK) in 12 dijakinj ter dijakov iz Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru je prejelo potrdila „Za aktivno udeležbo pri izobraževalnem projektu Mreže Alpe Jadran MAJ“.

Napovedujejo nadaljevanje projekta

Listine sta vročila predsednik Slovenske gospodarske zveze (SGZ) Benjamin Wakounig in podpredsednik Feliks Wieser kot predsednik organizacijskega odbora mreže MAJ. Skupaj s strokovno sodelavko Vesno Hodnik sta zagotovila, da se bo nadaljevalo, kar se je začelo s partnerkimi organizacijami 25. maja 2018 v Vrbi ob Vrbskem jezeru in nadaljevalo pri rojakih izven meja RS.

Nova izmena Mreže Alpe Jadran MAJ, ki jo podpira Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, se bo začela 17. maja v Porabju na Madžarskem, na sporedu pa je obisk Pavlove hiše v Potrni na Štajerskem.