Serdar Erdost
ORF/ Thomas Jantzen
ORF/ Thomas Jantzen
Výročie | České Ozvěny | Slovenské Ozveny

„Jazyky národnostných skupín patria na verejnosť“ | Serdar Erdost

„Tieto jazyky, ktorými sa hovorilo a bude hovoriť tu v meste, by mali byť samozrejmé, politicky, sociálne a ekonomicky. Jazyk musí mať verejnú funkcionalitu," hovorí Serdar Erdost, zodpovedný redaktor relácie národnostných skupín „České Ozvěny | Slovenské Ozveny“.

Serdar Erdost
ORF/ Thomas Jantzen
Serdar Erdost, Yvonne Erdost

Serdar Erdost počas diskusie k výročiu relácie národnostných skupín Ozveny v ORF Radiokulturhaus vo Viedni

Nositeľ ocenenia Prof. Clausa Gatterera pre novinárov a dvojnásobný držiteľ novinárskej ceny inštitúcie Verband der Wiener Volksbildung, redaktor Serdar Erdost, pôsobí v ORF už 32 rokov. Na začiatku jeho pôsobenia v spoločnosti bol spoluzakladateľom Centrálnej redakcie menšín | Zentrale Minderheitenredaktion.

V roku 2003 prestúpil do Viedenského rozhlasu | Wiener Funkhaus a prevzal agendu národnostných skupín. V súčasnosti je zodpovedný za rozhlasové a televízne relácie v češtine, slovenčine a burgenlandskej rómčine.

Pred 10 rokmi to bol on, kto bol poverený produkciou česko-slovenského magazínu „České Ozvěny | Slovenské Ozveny“. Zodpovedný redaktor Serdar Erdost zdôraznil minulú sobotu, 9. novembra, na oslave 10. výročia jeho relácie v ORF Radiokulturhaus vo Viedni význam jazykov národnostných skupín v každodennom viedenskom živote. „Jazyky národnostných skupín by nemali byť používané iba v rámci rodiny. Patria na verejnosť, na verejné priestranstvá. Tieto jazyky, ktorými sa hovorilo v meste a ktoré stále existujú, by mali byť používané so samozrejmosťou, v politickom, sociálnom a hospodárskom prostredí. Jazyk by mal mať verejnú funkcionalitu. Aby sme to všetko zabezpečili, je potrebné znovelizovať či prispôsobiť platný zákon národnostných menšín. Po globalizácii a racionalizácii ekonomickej oblasti a jej vývinu smerom k centrálnemu zriadeniu, by mala byť aj národnostná skupina definovaná analogicky k týmto zmenám na báze nových parametrov. Teritoriálne, uzatvorené oblasti už neexistujú tak ako predtým a preto už nie je aktuálne určovať národnostnú skupinu iba na základe jej zvykov.“

Serdar Erdost
ORF/ Thomas Jantzen
Serdar Erdost a Werner Herics, krajský direktor ORF Burgenland, v rozhovore k 10. jubileu relácie „České Ozvěny | Slovenské Ozveny“

Ak by sa zmodernizoval zákon národnostných skupín tak, aby zodpovedal novým požiadavkam doby, umožnilo by to národnostným skupinám premeniť samozrejmé na skutočnosť, zdôrazňuje Erdost.

Serdar Erdost, Werner Herics
ORF/ Thomas Jantzen
Werner Herics, Serdar Erdost

Erdostovi a jeho redakcii sa na pre celé obyvateľstvo atraktívne pódium darí pravidelne prostredníctvom 25-minútovej relácie prinášať v rovnakej miere slabé stránky politiky národnostných skupín ako aj historické výdobytky Viedenských Čechov a Slovákov.

Relácia „České Ozvěny | Slovenské Ozveny“ sa vysiela každý druhý mesiac dvojjazyčne, v češtine a slovenčine, s nemeckými titulkami, na ORF 2 Wien.

„Volksgruppensprachen gehören zur Öffentlichkeit“ | Serdar Erdost