Michal Oberman
Yvonne Erdost
Yvonne Erdost
rádio Dia:tón

Tvoriť hudbu a deliť sa o ňu | Michal Oberman

„Ľudia ku mne chodia s nahrávkami ich piesní. Napríklad iba v doprovode akustickej gitary. Ja k tomu primiešam iné nástroje, pričom sa riadim citom. Mám tu veľa možností. Bicie, bubny, trúbky, flauty… Vznikne jednoducho hotové dielo vhodné do rádia,“ usmieva sa umelec.

Michal Oberman
Yvonne Erdost
Michal Oberman
Yvonne Erdost

Michal Oberman je profesionálny hudobník. To znie ako namáhavá práca, myslím si cestou na rozhovor k nemu domov, do malého dolnorakúskeho mestečka Berg. Vtedy som ani netušila, že táto námaha môže byť zároveň životným naplnením, vášňou a hlavne tou najväčšou možnou radosťou.

Pri pohľade na pravú stranu Berger Bundesstraße spoznávam celkom jasne panorámu bratislavských panelákov zo 60-tych rokov, najväčšie sidlísko strednej Európy, Petžalku. Býval tam aj Michal Oberman, predtým než si s manželkou kúpili domček na druhej strane blízkych hraníc. Tu si vybudoval vytúžené nahrávacie štúdio. A neskúša tu pravidlene len so svojou skupinou Funkastic, na tomto mieste sa rodia niekedy aj malé zázraky.

Michal Oberman
Yvonne Erdost
Michal Oberman

V dnešnej relácii Rádia Dia:tón | 14.9.2020 | 21:40 | ORF Rádio Burgenland livestream si vypočujete profesionálneho hudobníka Michala Obermana. A to v slove, ako aj hudobne.

Televízny príspevok s ním si môžete pozrieť v nasledujúcom magazíne národnostných skupín OZVENY na ORF2 Wien | 11. októbra | o 13:05 hod.

Michal Oberman ovláda hru na niekoľkých hudobných nástrojoch. Absolvent bratislavského konzervatória so štúdiom priečnej flauty by mohol v skupine zahrať všetko sám. Klavír, gitaru, basovú gitaru a bicie naprogramuje multiinštrumentalista tak, aby všetko spolu ladilo a vytváralo harmonický celok.

Hudobník je okrem toho aj grafikom a mediálnym dizajnérom. Autorom nedávno vyprodukovaného demo videa k výstave „Königreich der Eisenbahnen“ vo viedenskom Prátri je práve on.

Jeho starí rodičia boli, ako sa to dnes šarmantne hovorí, praví Prešporáci. Hovorili nemecky, mali židovské korene. Michal Oberman sa preto v nemčine už od detstva cíti doma. Na svojom terajšom dome a hlavne štúdiu majstruje samoučený stolár vášnivo rád. Nedávno z dreva vytvoril dokonca hudobný nástroj.

Michal Oberman
Yvonne Erdost

„Naživo hrať je dôvod pre život. Človek sa môže zavrieť a 20 rokov komponovať, ale ak nikdy nevyjdem so svojou hudbou von, nikto o nej nebude vedieť,“ hovorí Michal Oberman.

Musik schaffen, um sie zu teilen | Michal Oberman