Anischt des Zigeunerlagers in Lety
Museum of Romani Culture
Museum of Romani Culture
porajmos

Český internetový projekt přibližuje pronásledování Romů a Sintů

Nový internetový projekt v Česku sbírá a prezentuje svědectví pamětníků k tématu pronásledování Romů a Sintů během německého obsazení země v období druhé světové války.

O jednotlivých osudech je možné si více přečíst už několik dní na novém webu www.svedectviromu.cz, a to jak v češtině, tak i angličtině.

Svědectví jsou doplněna o historické poznámky a rozsáhlý glosář.

„Zásadní myšlenkou našeho projektu je zprostředkování perspektivy samotných Romů a Sintů, jejich osobních zkušeností za druhé světové války,“ sdělila Kateřina Čapková z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Stále jde o opomíjené téma, ačkoliv důsledky válečné genocidy a pronásledování pociťují romské komunity dodnes.

Z celkového počtu asi 6500 českých a moravských Romů a Sintů přežilo porajmos, genocidu evropských Romů a Sintů, asi jen okolo 600 osob. „Rodina neměla žádné ponětí o tom, co je to koncentrační tábor,“ zaznělo například ve výpovědi pamětnice Pavlíny Novákové. Mnoho dětí se zadusilo již během transportu do Osvětimi v přeplněných nákladních vagonech. Po válce se vrátila do Brna jako jediná přeživší z rodiny – čekal tam na ni prázdný dům.

Kateřina Čapková – Mezi Prahou a Mikulovem. Židé v českých zemích/ Katerina Capkova Zwischen Prag und Nikolsburg. Jüdisches Leben in den böhmischen Ländern
orf | pavla rašnerová
Kateřina Čapková vpravo

Tschechisches Internetprojekt zeigt Verfolgung der Roma und Sinti | 09.08.2023