Im Forschungsprojekt GeoTief Wien wurde ein detailliertes 3D-Modell vom Wiener Untergrund erstellt. Das Modell zeigt die unterschiedlichen Gesteinsschichten unter der Stadt. Mit dem Aderklaaer Konglomerat, rund 3.000 Meter unter der Erde, konnte das Forcshungsteam ein vielversprechendes Heißwasservorkommen identifizieren. Dieses will Wien Energie für Tiefe Geothermie und damit die umweltfreundliche Wärmeversorgung in Wien nutzen.
Wien Energie/APA-Auftragsgrafik
Wien Energie/APA-Auftragsgrafik
Geotermální energie

GeoTief Wien | Horká voda pod Vídní

V hloubce kolem 3000 metrů se pod Vídní nachází podzemní úložiště horké vody. Město hodlá tuto geotermální energii v budoucnu využívat pro zásobování teplem.

Wien Energie se spolu s partnery z oblasti vědy a průmyslu již pátý rok zabývá výzkumem podzemního úložiště horké vody v širší oblasti Vídně, a to v projektu „GeoTief Vienna.“ Nyní je k dispozici komplexní geologický 3D model, který ukazuje ložisko horké vody v oblasti konglomerátu Aderklaa na území od Donaustadtu až po Simmering.

V roce 2040 má zhruba 56 procent spotřeby tepla pro město Vídeň pokrýt dálkové vytápění, zbytek především tepelná čerpadla. Dálkové vytápění by kromě toho mělo být již zcela klimaticky neutrální. Důležitou roli pro ochranu klimatu hraje právě i geotermální energie.

„Pod Vídní dřímá obrovské horko. To chceme v budoucnu využít pro zásobování teplem. S 3D modelem nyní máme detailní obrázek vídeňského podzemí a můžeme začít plánovat konkrétní projekty. Do roku 2030 chceme být schopni zásobovat až 125 000 domácností teplem z podzemí,“ říká Michael Strebl, předseda představenstva Wien Energie. Než padne konečné rozhodnutí o zavedení geotermálního systému, bude probíhat další průzkum podzemí Vídně. První zkušební vrt je naplánován na příští rok.

Großes Heißwasservorkommen unter Wien | 24.11.2021