Wiesenthal Intézet
Wiesenthal Intézet Bécs
Wiesenthal Intézet Bécs
Online workshop

Precarious Archives, Precarious Voices | Expanding Jewish Narratives from the Margins | 17. – 19. listopad

Vídeňský Wiesenthalův institut pro výzkum holokaustu pořádá online workshop pod názvem „Precarious Archives, Precarious Voices: Expanding Jewish Narratives from the Margins.“ Cílem workshopu je analýza nově objevených archivů s dokumenty o židovské historii a šoa, které až dosud zůstávaly skryté nebo nepřístupné.

V rámci programu vystoupí také čeští zástupci, a to Lenka Uličná ze Židovského muzea v Praze a Michal Frankl z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd České republiky.

Workshop se koná přes platformu ZOOM, a to od středy 17. listopadu do pátku 19. listopadu.

  • Thursday, 18 November 2021
    Hidden Heritage, Endangered Archives
    15:00 Lenka Uličná (Jewish Museum, Prague): In the Attics of Bohemian and Moravian Synagogues
  • Friday, 19 November 2021
    Narratives Of The Marginalized: Recovering Micro-Histories
    11:45 Michal Frankl (Masaryk Institute and Archives of the CAS, Prague): Stateless Voices. Reconstructing Views and Claims of Marginalized Holocaust Refugees from Austria