Seja komisije DZ RS za Slovence v zamhjestvu in po svetu.
Matija Sušnik / dz-rs.si
Slovenski spored RAI / zajem zaslona
POLITIKA

Več o zamejcih za mlade v Sloveniji

Vključenost vsebin o Slovencih zunaj meja Republike Slovenije v programe vzgoje in izobraževanja je bila tema seje komisije slovenskega državnega zbora za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Skupna je bila ugotovitev, da je védenje o rojakih zunaj meja pri mladih v Sloveniji pomanjkljivo. To da je treba z ustreznimi koraki spremeniti.

Predstavnice in predstavniki organizacij zunaj meja RS so v razpravi ugotovili, da predvsem mladi v Sloveniji vedo zelo malo o slovenskih manjšinah v tujini in da so zato potrebni v slovenskih programih vzgoje in izobraževanja koraki za izboljšanje stanja.

Nekaj teh korakov da je v osnutku novih programov, je dejal na seji za Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) Marko Oraže, ki pa je nakazal tudi pomanjkljivosti.

Predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernard Sadovnik se je strinjal z ugotovitvami Oražeta, dodal pa, da so za narodno skupnost še kako potrebne tudi ponudbe s strani Slovenije za jezikovno izobraževanje koroških otrok.

Koliko predlogov in pripomb iz vrst manjšinskih organizacij izven Slovenije bo ministrstvo za vzgojo in izobraževanje RS dejansko vgradilo v nove programe vzgoje in izobraževanja, je drugo vprašanje.

Fotostrecke mit 6 Bildern

Seja komisije DZ RS za Slovence v zamhjestvu in po svetu.
Matija Sušnik / dz-rs.si
Seja komisije DZ RS za Slovence v zamhjestvu in po svetu.
Matija Sušnik / dz-rs.si
Seja komisije DZ RS za Slovence v zamhjestvu in po svetu.
Matija Sušnik / dz-rs.si
Seja komisije DZ RS za Slovence v zamhjestvu in po svetu.
Matija Sušnik / dz-rs.si
Seja komisije DZ RS za Slovence v zamhjestvu in po svetu.
Matija Sušnik / dz-rs.si
Seja komisije DZ RS za Slovence v zamhjestvu in po svetu.
Matija Sušnik / dz-rs.si

Tudi predsednica komisije DZ za Slovence v zamejstvu in po svetu je v pogovoru za slovenski spored Rai podprla pripombe in želje manjšinskih predstavnic in predstavnikov.

Večja vključenost vsebin o Slovencih zunaj meja RS v programe vzgoje in izobraževanja da je vsekakor potrena, odločilno vlogo pri tem, koliko mladi v Sloveniji vedo in izvedo o rojakih v zamejstvu, pa da imajo pedagoginje in pedagogi, je prepričana predsednica komisije.