Izobraževanje

Skupen projekt zamejskih šol

V prostorih Osnovne šole Bežigrad v Ljubljani so ob slovenskem kulturnem prazniku vabili na prireditev v okviru projekta „Beseda povezuje, prijateljstvo združuje“, ki slovensko šolo povezuje z Dvojezično trgovsko akademijo v Celovcu in Večstopenjsko šolo Vadimir Bartol v Trstu.

V duhu Prešernove vrstice „Bog živi ves slovenski svet“ so na Osnovni šoli Bežigrad v Ljubljani tri šole, ki jih združuje ljubezen do slovenske besede, prvič priredile svečan dogodek ob slovenskem kulturnem prazniku. Projekt „Beseda povezuje, prijateljstvo združuje“ teče že od leta 2014. Vodja projekta je učiteljica Ingrid Djukanović.

TAK Bežigrad
ORF/Ošlak-Gerasimov

Lepoto slovenskega jezika so pri prireditvi v Ljubljani preko koroških narečij prikazale dijakinje Dvojezične zvezne trgovske akademije (DTAK) v Celovcu, kjer pri prijavah zaznavajo vedno več zanimanja za slovenski jezik. Koordinatorka šolskega projekta je Mirjam Zwitter-Šlemic.

Ravnatelj DTAK Hanzi Pogelschek navaja mednarodno naravnanost šole, kjer skrbijo za redne izmenjave s sosednimi državami.

Za predstavitev v Italiji živeče slovenske narodne skupnosti so poskrbeli dijaki s Katinare iz Trsta. Učiteljica Kristina Kovačič je navedla fenomen reasimilacije pri tržaških Slovencih.

Po želji organizatorjev naj bi se vseslovenski šolski projekt „Beseda povezuje, prijateljstvo združuje“ v naslednjem času razširil preko sodelovanja s šolami v hrvaški Istri in v Porabju.