75-letnica Zveze koroških partizanov.
ORF
ORF
POLITIKA

75-letnica Zveze koroških partizanov

Zveza koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora (ZKP) je počastila 75-letnico svojega obstoja. Klaus Schönberger, predstojnik Inštituta za kulturno analizo na univerzi Alpe Jadran v Celovcu, je slavnostni govor zaokrožil s poimenovanjem jedra tega, kar imenuje „emancipatorično spominjanje“.

Dva nedavna dogodka sta postavila v žarišče javnosti odpor koroških partizanov. Po eni strani 1. del romana Valentina Polanška „Bratovska jesen“ v nemščini, po drugi je Lisa Rettl prejela letošnjo Rizzijevo nagrado ZSO in SPZ. V odmevu je dejala, kako se „z znanostjo in ustvarjanjem védenja in posredovanjem znanja družba lahko spremeni“.

75-letnica Zveze koroških partizanov.
ORF

S tem pa smo pri Zvezi koroških partizanov, ki praznuje 75. obletnico ustanovitve in je jubilej počastila v soboto v Celovcu. Za izvedbo slavnostne prireditve so izbrali novi prireditveni center iKult. Po koncu druge svetovne vojne je trajalo tri leta in pol, da je bila 3. decembra 1948 uradno registrirana.

75-letnica Zveze koroških partizanov.
ORF

V svojem nagovoru je predsednik ZKP Milan Wutte med dejavnostmi omenil skrb za spomenike širom po Koroškem, posredovanje védenja slovensko in nemško govoreči mladini o dogodkih, ki so močno zaznamovali vse.

Fotostrecke mit 10 Bildern

75-letnica Zveze koroških partizanov.
ORF
75-letnica Zveze koroških partizanov.
ORF
75-letnica Zveze koroških partizanov.
ORF
75-letnica Zveze koroških partizanov.
ORF
75-letnica Zveze koroških partizanov.
ORF
75-letnica Zveze koroških partizanov.
ORF
75-letnica Zveze koroških partizanov.
ORF
75-letnica Zveze koroških partizanov.
ORF
75-letnica Zveze koroških partizanov.
ORF
75-letnica Zveze koroških partizanov.
ORF

Wutte je nadalje poudaril, da je uspelo združiti vse antifašistične pobude na Koroškem, ter utrditi povezavo z vseavstrijskimi združenji bivših borcev in žrtev nacizma. Prijateljsko je tudi povezovanje z Zvezo združenj borcev za vrednote Narodnoosvobodilnega boja Slovenije (ZZB NOB) in borčevskimi organizacijami bivše Jugoslavije.

75-letnica Zveze koroških partizanov.
ORF

Spomin ni dovolj, je v svojem govoru poudaril Žiga Novak, predsednik združenja Mladi za vrednote NOB, ko je razmišljal o prenosu vrednot na novo generacijo.

75-letnica Zveze koroških partizanov.
ORF

Klaus Schönberger, predstojnik Inštituta za kulturno analizo na univerzi Alpe Jadran v Celovcu, znan po odmevnih objavah o konceptih spominjanja, je slavnostni govor zaokrožil s poimenovanjem jedra tega, kar imenuje „emancipatorično spominjanje“.

75-letnica Zveze koroških partizanov.
ORF

Schönberger je podčrtal tudi ženski odpor. S tega vidika je članica odbora Zveze koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora Helena Verdel, ki je za 80. obletnico Zveze slovenskih žena (ZSŽ) skupaj z Vido Obid dala na svetlo knjigo z naslovom „GLEJ, ta svet je tudi zate!“ povedala, da brez žensk upora ne bi bilo.

75-letnica Zveze koroških partizanov.
ORF

Nikolaj Orasche, namestnik tajnika Zveze koroških partizanov ponazarja, o čemer govori drugi del imena: Zveza koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora.

Na slavnostni prireditvi ob 75-letnici ustanovitve so v iKult-u v Celovcu odprli tudi razstavo „Nasilje rodi odpor“. Ženski pevski zbor Kombinat je poskrbel za glasbeni del.