Logotipi za spletno stran ob državnozborskih volitvah 2023 na Koroškem.
ORF
ORF
POLITIKA

Izidi volitev na južnem Koroškem

428.929 Korošic in Korošcev je 5. marca volilo politične zastopnike osmih strank in dveh list za novi deželni zbor na Koroškem. Volitve so se zaključile ob 16. uri, začasni končni izid, vključno z glasovnicami, ki so bile predhodno oddane, je bil znan že v nedeljo zvečer.

Tukaj najdete povezave k izidom v občinah na dvojezičnem ozemlju južne Koroške in v mestih Celovec in Beljak.

Celovec
Beljak

Bekštanj
Bilčovs
Bistrica na Zili
Bistrica pri Pliberku
Bistrica v Rožu
Borovlje

Čajna
Dholica
Djekše
Dobrla vas
Galicija
Globasnica
Grabštanj
Grebinj
Hodiše
Kotmara vas

Pliberk
Podklošter
Pokrče
Rožek
Ruda
Sele
Šentjakob
Škocjan
Škofiče
Šmarjeta
Šmohor
Štalenska gora
Štefan
Straja vas
Suha

Velikovec
Vernberk
Vrba
Železna Kapla
Žihpolje
Žitara vas
Žrelec