Občni zbor Zveze slovenskih organziacij.
ORF
ORF
POLITIKA

Pozitivne reakcije na spremembo usmeritve

Po občnem zboru 19. novembra letos je imel upravni odbor Zveze slovenskih organizacij (ZSO) v torek zvečer svojo prvo sejo. Po besedah predsednika Manuela Juga je bilo ugotovljeno, „da so tako ljudje znotraj kot tudi izven ZSO večinoma pozitivno reagirali na spremembo usmeritve ter zamrznitev sodelovanja s KHD-jem v okviru konsensne skupine“.

Sedaj da sledi intenzivno vsebinsko delo, v ospredju pa „obstoj in krepitev slovenskega jezika in kulture“.

Skladno s statuti ZSO, da je mogoče kooptirati članice oz. člane upravnega odbora v izvršni odbor, sta bila v tega imenovana podjetnik Nikolaj Orasche in odvetnik Franci Serajnik. Že doslej so v izvršnem odboru predsednik Manuel Jug, podpredsednica Augustine Gasser, podpredsednik Avgust Brumnik, podpredsednik Valentin Sima, blagajnik Willi Ošina ter in tajnica Trude Wieser-Moschitz.

Manuel Jug
ORF

Sicer pa je upravni odbor ZSO obravnaval načrtovani programski proces, ki bi bil izveden v letu 2023. Predvidena je široka vsebinska razprava, vsebinski sklopi pa „Predšolska vzgoja, šolstvo in izobrazba“, „Spominska kultura“, „Poslanstvo, reprezentanca in participacija“, „Pravne in zakonske podlage“, „Kulturna in športna dejavnost“, „Mladina in perspektive“ ter „Jezik pri uradih, sodiščih in v javnosti“.

V prizadevanjih za obstoj in krepitev slovenskega jezika in kulture na Koroškem je najbolj pereče vprašanje dvojezične elementarne pedagogike, poudarja predsednik ZSO Manuel Jug.

Imena oseb skupine, ki bo spremljala programski proces, bodo znana v januarju 2023. Programski proces naj bi na koncu prinesel konkretne predloge in vsebinske nastavke za zadovoljive rešitve, ali pa vsaj izboljšanje sedanjega stanja.

K široko zasnovani vsebinski razpravi so vabljeni vsi odborniki ZSO, vse včlanjene organizacije ter tudi zunanji eksperti in vsi, ki so zainteresirani sodelovati, da na zasedanjih po analizi trenutnega stanja na različnih tematskih področjih izdelajo opcije za rešitve in definirajo kratko-, srednje- in dolgoročne smernice za bodoče delovanje ZSO.