Podelitev Einspielerjeve nagrade NSKS in KKZ kulturnemu geografu in kartografu Petru Jordanu.
ORF
ORF
ZNANOST

„Raziskava potrjuje številne podobnosti“

Mohorjeva in Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik z vodjo Martino Piko Rustia bosta v petek zvečer dala še zadnji pečat letošnji pobudi „Manjšine – okno v svet“. Na prireditvi v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve bo na temo „Zemljepisna imena, politični in družbeni simboli“ spregovoril geograf Peter Jordan.

„V obeh regijah je bil boj za dvojezične napise“

Jordan, ki je tudi soavtor knjige z naslovom "Politika krajevnih imen v večjezičnih območjih. Primerjava med Koroško in regijo Tešin/ Cieszyn na Češkem“ med drugim poudarja dodano vrednost primerjalne raziskave.

Kakor pišeta izobraževalni referent Mohorjeve, Martin Pandel in Martina Piko Rustia, vodja Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik ter moderatorka predstavitve, „pojmujeta kulturna geografija in kulturna antropologija zemljepisna ali krajevna imena kot pomembno vez med ljudmi in prostorom ter prepoznavata tesno povezavo med njimi in prostorskimi identitetami. Iz tega sledi, da so zemljepisna imena tudi politični in družbeni simboli. Na podlagi teh izhodišč knjiga obravnava vlogo zemljepisnih imen v odnosu med ljudmi in prostorom v dveh večjezičnih območjih: na južnem Koroškem in v regiji Těšin/ Cieszyn na Češkem.“