KULTURA

Natečaj „Ženske (v) pesmi“

Celoten slovenski kulturni prostor, torej tudi v zamejstvu in po svetu, spodbuja gibanje Kultura-Natura Slovenija s pesniškim natečajem in nagrado „Kresnice“. Letošnja tema natečaja je „Ženske (v) pesmi“, navaja predsednik gibanja Kultura-Natura Slovenija Slavko Mežek, ki je v Ljubljani predstavil podrobnosti dogodka.

Glavna nagrada je enotedensko ustvarjalno bivanje

Po Kristininem pesniškem večeru 16. julija letos v Kropi, kjer so se spomnili 155. obletnice rojstva pesnice Kristine Šuler, je Gibanje Kultura-Natura Slovenija dalo spodbudo za pesniški natečaj in nagrado „Kresnice“. Lik pesnice Kristine Šuler, ki se ji gibanje Kultura-Natura Slovenija poklanja s pesniškim natečajem in nagrado „Kresnice“, je Slavko Mežek predstavil že meseca julija ob napovedi pesniškega natečaja in nagrade „Kresnice“.

Laureata oziroma laureatko natečaja ob priznanju čaka enotedensko ustvarjalno bivanje v kulturni rezidenci Mežnarija Kropa, nadalje natis nagrajene zbirke v nakladi 500 izvodov ter avtorski pesniški večer ob izidu, ugotavlja Slavko Mežek ter dopolnjuje spodbudo, namenjeno celotnemu slovenskemu kulturnemu prostoru, torej tudi v zamejstvu in po svetu.

Kristina Šuler se je rodila 17. julija 1866 v Kropi, kjer je preživela otroštvo, po končanem šolanju pa je skoraj 25 let poučevala na Stari Gori pri Sv. Juriju ob Ščavnici. Umlra je 25. decembra 1959 v Ljubljani.

Novo nagrado je gibanje Kultura-Natura Slovenija prvič napovedalo sredi julija na Kristininem pesniškem večeru v Kropi, ki ga je pripravilo v spomin na 155. obletnico rojstva pesnice in učiteljice Kristine Šuler (1866-1959). Natečaj in nagrada bosta imela domicil v Šmelovi hiši v Kropi, kjer je pesnica preživela otroštvo, ter v stari šoli na Stari Gori, kjer je z nezakonsko hčerko Kristo našla mir in poučevala kar 25 let.

Natečaj bo odprt do 25. decembra

Tema prvega, anonimnega natečaja je Ženske (v) pesmi. Interesenti naj pošljejo doslej neobjavljene pesmi s skupnim naslovom v obsegu od 1.000 do 1.500 verzov do 25. decembra, na obletnico pesničine smrti. Prispela dela bo ocenila strokovna žirija v sestavi Cecilia Prenz, Vita Žerjal – Pavlin, David Bandelj, Robert Titan Felix ter delegirana članica s strani razpisovalca in koordinatorka Teja Goli, piše v sporočilu za javnost.

Razglasitev rezultatov bo 8. marca 2022

Predsednik gibanja Kultura-Natura Slovenija Slavko Mežek je ob naznanitvi nove nagrade zapisal, da ta obsega enotedensko ustvarjalno bivanje v kulturni rezidenci Mežnarija Kropa, avtorski pesniški večer ter natis nagrajenih pesmi. Razglasitev rezultatov bo 8. marca, na 17. julij, rojstni datum Kristine Šuler, pa je v založbi gibanja Kultura-Natura Slovenija predviden izid nagrajene zbirke. Gibanje Kultura-Natura Slovenija podeljuje tudi priznanja Naša Slovenija za zgledne dosežke pri ohranjanju in uveljavljanju slovenske kulturne in naravne dediščine.