Kmetijstvo

Zbornica oddala resolucijo o odvzemu volka

V četrtek dopoldne je Kmetijska zbornica na Koroškem objavila sporočilo za javnost o tem, da je predsednik stanovskega zastopstva Siegfried Huber na seji predal predsedniku deželnega zbora Reinhartu Rohru resolucijo, v kateri se svetniki zavzemajo za odvzem volka.

Besedilo Kmetijske zbornice temelji na soglasnem sklepu zbora svetnikov Kmetijske zbornice, v resoluciji pa je izrečena zahteva, naj dežela poskrbi za ustrezne pravne okvire, ki bodo omogočili hiter odvzem volka iz narave.