Kronika

Obiskovalci tržnice naj opazujejo svoje stanje

Dežela Koroška je objavila poziv okrajnega glavarstva Beljak obiskovalkam in obiskovalcem kmečke tržnice v Bačah minuli četrtek, 15. julija. Ta dan je bila navzoča s koronavirusom okužena oseba, kar pomeni, da naj vsi, ki so se od 18.30 do 22. ure zadrževali na arealu tržnice, opazujejo svoje zdravstveno stanje.

V primeru znakov bolezni covida-19 naj pokličejo zdravstveno telefonsko številko 1450. Kdor je negotov, naj se posluži antigenskega testa, priporoča dežela v izjavi za javnost.