Politika

Avstriji in Sloveniji opomin Evropske komisije

Evropska komisija je v sredo odločila, da Sloveniji in Avstriji pošlje drugi opomin, ker nista sporočili prenosa spremenjenih pravil EU o napotitvi delavcev v nacionalno zakonodajo. Cilj te evropske direktive je zagotoviti zaščito napotenih delavcev in enake konkurenčne pogoje za delodajalce na enotnem trgu.

V skladu z novimi pravili o napotitvah delavcev se vsi sestavni deli plačila, ki so obvezni za lokalne delavce, kot so minimalne bruto plače in plačilo za nadurno delo, uporabljajo tudi za napotene delavce, izpostavljajo v komisiji.

Direktiva je začela veljati konec julija 2018

Članice naj bi jo prenesle v nacionalno zakonodajo in o nacionalnih ukrepih za prenos obvestile komisijo do 30. julija 2020. Avstrija in Slovenija te obveznosti še nista izpolnili. Po izdaji prvega ali uradnega opomina ima država na voljo dva meseca za ustrezen odgovor, sicer lahko komisija odloči, da izda drugi opomin ali obrazloženo mnenje. Če se država v dveh mesecih še vedno ne odzove ustrezno, lahko komisija zadevo predloži Sodišču EU.