Občinske volitve in volitve županov 2021
ORF
ORF
OBČINSKE VOLITVE

Izidi v južnokoroških občinah

V nedeljo, 28. februarja, so na Koroškem bile občinske volitve in volitve županov. Tukaj najdete povezave k izidom v občinah na dvojezičnem ozemlju južne Koroške ter k izidom v mestih Celovec in Beljak. 14. marca pa je bil na sporedu drugi krog volitev županov in županj, npr. v Pliberku, Železni Kapli, Žitari vasi ali v Hodišah, ter mdr. v Celovcu in Šmohorju.

Preglejte izide:

– Celovec
– Beljak

– Bekštanj
– Bilčovs
– Bistrica na Zili
– Bistrica pri Pliberku
– Bistrica v Rožu
– Borovlje
– Čajna
– Dholica
– Djekše
– Dobrla vas

– Galicija
– Globasnica
– Grabštanj
– Grebinj

– Hodiše
– Kotmara vas
– Pliberk
– Podklošter
– Pokrče

– Rožek
– Ruda
– Sele
– Straja vas
– Suha

– Šentjakob v Rožu
– Škocjan
– Škofiče
– Šmarjeta v Rožu
– Šmohor
– Štalenska gora
– Štefan na Zili

– Velikovec
– Vernberk
– Vrba

– Železna Kapla
– Žihpolje
– Žitara vas
– Žrelec