POLITIKA

Zamenjava na vrhu sosveta

V ponedeljek dopoldne je potekala seja sosveta za slovensko narodno skupnost pri uradu zveznega kanclerja. Doslejšnji predsednik sosveta Nanti Olip je podal poročilo, odslej pa vodi gremij Bernard Sadovnik.

V smislu principa o rotaciji je predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernard Sadovnik novi predsednik, podpredsednica je Susanne Weitlaner iz Pavlove hiše, središča Kulturnega društva člen 7 za avstrijsko Štajersko.

Nanti Olip, predsednik Zbora narodnih predstavnikov (ZNP), najvišjega telesa odločanja v Narodnem svetu koroških Slovencev (NSKS), je še v vlogi predsednika sosveta za slovensko narodno skupnost za ponedeljkovo video-zasedanje predložil neke vrste bilanco – poročilo o opravljenem delu, tudi o napredkih, vendar s pikrimi besedami pripomnil, kako je izbruh epidemije novega koronavirusa vplival tudi na dejavnosti organizacij in ustanov slovenske narodne skupnosti. Seveda je v svojem pogledu na iztekajoče se leto namenil pozornost tudi dogodkom za 100 let koroškega plebiscita.