POLITIKA

Dodatno podporo razdelili na več loncev

Za avstrijske narodne skupnosti pristojna ministrica Susanne Raab (ÖVP) je v četrtek na sestanku s predsedniki in podpredsedniki sosvetov na Dunaju predstavila načrte, kako naj bi se razdelila državna sredstva manjšinam, ki jih je vlada pred kratkim podvojila na okoli 8 milijonov evrov.

Martin Ivančić
ORF

Kakor je povzel sejo predsednik konference sosvetov, Martin Ivančić, naj bi sredstva razdelili na tri dele. K prvemu, o katerem odločajo oziroma predlagajo dodelitev denarja sosveti, bi dodali dodaten dober milijon evrov, v drugem naj bi bilo okoli 700.000 evrov predvidenih samo za medije – v glavnem sta to „Novice“ in „Hrvatske novine“ –, tretji del denarja pa bi bil namenjen za projekte.