Predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Krištof.
ORF
ORF
IZOBRAŽEVANJE

Pred podelitvijo Tischlerjeve nagrade

Višja šola Šentpeter z enoletno strokovno gospodarsko šolo prejme v petek zvečer 41. Tischlerjevo nagrado „za izobraževanje številnih generacij mladih, za prizadevanja za ohranitev slovenske jezikovne in narodne identitete, za povezovalno vlogo med nemško- in slovensko govorečimi na Koroškem kot tudi med obema sosednjima državama“.

Predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Krištof.
ORF
Janko Krištof

Nagrada, povezana z vrednotami

Najvišje priznanje, ki ga podeljujeta Krščanska kulturna zveza (KKZ) in Narodni svet koroških Slovencev (NSKS), bosta šoli v petek ob 19. uri v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu vročila predsednik KKZ Janko Krištof in predsednik NSKS Valentin Inzko. Slavilni govor bo imel dekan Janko Krištof.

Tako, kot je zapisano v utemeljiitvi, tudi predsednik KKZ Krištof poglavitno sporočilo povezuje z vrednotami, ki prihajajo do izraza s podelitvijo Tischlerjeve nagrade Višji šoli Šentpeter.

S podeljevanjem Tischlerjeve nagrade Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza ohranjata spomin na Joška Tischlerja in poudarjata pomen te osebnosti za slovensko narodno skupnost. Neprekinjeno od leta 1989 poteka govorniški natečaj, pri katerem sodelujejo dijaki dvojezičnih višjih izobraževalnih ustanov. Na podelitvi 41. Tischlerjeve nagrade bo spregovoril Luka Podlipnik (8.B ZG/ZRG za Slovence). Govoril bo o temi „Moja Koroška! Sto let po plebiscitu je za (nas) koroške Slovence vse v najboljšem redu – ali le ni tako in moramo zavestno skrbeti za obstoj slovenščine v (naši) domovini?“.

Lani je nagrado prejel nekdanji ravnatelj šole

40. Tischlerjevo nagrado je lani "za življenjsko delo na kulturnem, političnem, publicističnem in pedagoškem področju prejel Janko Zerzer. Leta 1991 je Zerzer postal ravnatelj Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu in jo vodil do leta 1998. Ustanovljena je bila šola leta 1989 „zaradi težnje po višji izobrazbi v družbi in zahtev trga dela“. Enoletna strokovna gospodarska šola pa je dobila leta 2000 nov poudarek v predmetniku.