SODIŠČE

Nerazumevanje za razveljavitveno sodbo

Društvo koroških slovenskih pravnikov (DSKP) izraža svoje nerazumevanje za razveljavitveno sodbo Vrhovnega sodišča RS v zadevi generala Leona Rupnika. Instrument zahteve za varstvo zakonitosti „ne sme služiti rehabilitaciji ali videzu rehabilitacije storilcev“, med drugim poudarja predsednik DSKP Rudi Vouk.

„Če slovensko pravo odpira možnost, da se iz formalnih razlogov razveljavljajo obsodbe oseb, ki so prostovoljno, aktivno in zavestno podpirale nacistično okupacijo Slovenije, ki so bile soodgovorne za deportacijo Judov iz Slovenije in ki so dejansko delovale proti osvoboditvi, potem nekaj ni v redu s slovenskim pravom,“ je povedal predsednik društva Rudi Vouk.

Varstvo zakonitosti ni za rehabilitacijo storilcev

„Po isti logiki, ki jo je Vrhovno sodišče uporabilo v razveljavitveni sodbi v zadevi domobranskega generala Rupnika, bi lahko prišli tudi do razveljavitvene sodbe v procesu Gauleiterja Friedricha Rainerja in drugih vojnih zločincev. Instrument zahteve za varstvo zakonitosti naj bo na voljo žrtvam totalitarnih sistemov, ne sme pa služiti rehabilitaciji ali videzu rehabilitacije storilcev“, poudarja odvetnik Vouk.

„Pozvan je zakonodajalec“

„Verjamemo, da je Vrhovno sodišče Republike Slovenije postopalo strogo po veljavni slovenskih zakonodaji. Zato pa je slovenski zakonodajalec pozvan, da poskrbi za to, da ne bo prišlo do nadaljnjih razsodb, ki škodijo ugledu Republike Slovenije v svetu in spodbujajo zgodovinski revanšizem“, zaključuje Vouk stališče Društva koroških slovenskih pravnikov.