POLITIKA

Pravila za usklajevalni gremij

Z napovedano modernizacijo zastopstva manjšin je povezana pobuda slovenskega konsenza za ustavne pravice (SKUP), ki predlaga ustanovitev koordinacijskega sveta koroških Slovencev. Rudi Vouk, član Društva koroških slovenskih pravnikov, je izdelal ustrezna pravila.

Predlog ustanovitve koordinacijskega sveta

Kakor smo poročali v četrtek, je Iniciativa slovenski konsenz za ustavne pravice (SKUP) v vednost medijem objavila dopis, naslovljen na osrednje organizacije koroških Slovencev. V tem pismu predlaga ustanovitev koordinacijskega sveta koroških Slovencev.

Podpisani so Rudi Vouk, Sonja Kert-Wakounig, Feliks Wieser, Andrej Mohar, Gabriel Hribar in Matevž Grilc. Predlogu so priložena tudi že pravila. Kot sopodpisnik pobude odvetnik Rudi Vouk, ki je tudi član Društva koroških slovenskih pravnikov, izdelal pravila za ustanovitev koordinacijskega sveta koroških Slovencev.

Rudi Vouk
APA

„Pripravljenost popraviti napake iz leta 2011“

Podpisani uvodoma omenjajo poglavje o narodnih skupnosti v vladnem programu: najobsežnejše in, kot kaže, najbolj resen pristop k novemu oblikovanju manjšinske politike v zadnjih desetletjih. Glede na napovedi in možnosti zahtevajo koordinacijo političnega dela. Avtor pravil, odvetnik Rudi Vouk o izhodiščih poudarja, da so se z novo vlado bistveno spremenila. Od leta 1990 naprej je prvič, da je neka vlada sama od sebe pripravljena razpravljati o modernizaciji in reformi manjšinske zaščite.