GOSPODARSTVO

Božična drevesa od domačih kmetov

V krovnem združenju tistih, ki se ukvarjajo z gojenjem in pridelavo božičnih dreves kot gospodarsko panogo, usklajeno načrtujejo proizvodnjo, prodajo in oglaševanje. Ob božiču dobivajo krono dejavnosti decembra leta 2010 ustanovljene Delovne skupnosti pridelovalcev božičnih dreves.

Vetrolomi, poplave, plazovi, posledično pa hrošč in nizke cene za hlodovino so glavni dejavniki, zaradi katerih glede prodaje lesa na trgu ni vzrokov za vedrino. Drugačno pa je razpoloženje med tistimi, ki ali zaključujejo priprave ali pa so že na svojih stojiščih za prodajo božičnih dreves.

Marian Tomažej
ORF

V vlogi poslovodje delovne skupnosti pridelovalcev božičnih dreves (ARGE Kärntner Christbaumbauern) je od začetka gozdarski svetovalec kmetijske zbornice Koroške Marian Tomažej, po izobrazbi diplomirani inženir gozdarstva.

Gre za usklajeno načrtovanje proizvodnje, prodaje in za usklajeno oglaševanje. Kar zadeva Koroško, poslovodja Marian Tomažaj spominja na kmetije, ki se že pol stoletja ukvarjajo s to panogo, predvsem prodajo smreke in bele jelke.

Iz podatkov, s katerimi razpolaga, je razvidno, da na Koroškem okrog 40 kmetij obdeluje 90 hektarov kultur za pridelavo božičnih dreves. 20 kmetijsko-gozdarskih obratov je včlanjenih v Delovno skupnost pridelovalcev božičnih dreves.

Izsledki ankete izkazujejo, da bo v avstrijskih gospodinjstvih ob praznikih krasilo domove 2,7 milijona dreves. Kar 2 milijona prihaja iz domačih kultur, 210.000 pa iz lastnega gozda.

Prve zametke za ustanovitev krovnega združenja prepoznava Tomažej v letu 2008, dve leti pozneje je bila ustanovljena delovna skupnost.