POLITIKA

Zasedal je svet vlade RS za zamejce

V Ljubljani se je v sredo sestal Svet vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu. Seja je bila med drugim namenjena izmenjavi informacij o mladih zamejskih Slovencih v skupnem slovenskem kulturnem prostoru.

Svet vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu je zasedal v Ljubljani.
sta.si

Svet je stalno posvetovalno telo slovenske vlade, ki ga je ta v skladu s krovnim zakonom o odnosih Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja ustanovila julija 2006. Gremij ima predvsem nalogo, da svetuje vladi RS v vseh vprašanjih povezanih s položajem avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah.

Poleg predsednika in podpredsednika sveta je v sestavi sveta še 14 predstavnikov iz zamejstva, ki jih imenuje aktualni predsednik ali aktualna predsednica slovenske vlade, ter pet predstavnikov državnih organov in institucij iz Slovenije.

Svet vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu je zasedal v Ljubljani.
sta.si

Člani posvetovalnega gremija, ki jih je iz vrst slovenske narodne skupnosti imenoval premier Marjan Šarec, so predsedniki krovnih političnih organizacij Valentin Inzko (NSKS), Manuel Jug (ZSO) in Bernard Sadovnik, ter predsednik Enotne liste (EL) Gabriel Hribar.

Poslovnik predvideva, da so v svetu še dva predstavnika avtohtone slovenske narodne skupnosti iz zvezne dežele Štajerske, ter štirje predstavniki slovenske narodne skupnosti iz Furlanije-Julijske krajine v Italiji), ter dva predstavnika slovenske narodne skupnosti Železne županije na Madžarskem in dva predstavnika Slovencev na Hrvaškem.

Svet vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu je zasedal v Ljubljani.
sta.si

Seje v sredo, ki jo je sklical premier Marjan Šarec, so se udeležili tudi minister RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik, slovenski zunanji minister Miro Cerar, ter minister RS za kulturo Zoran Poznič. Zaradi številnih drugih obveznosti in terminov pa niso mogli ostati do konca seje. Zadržan je bil tokrat tudi predsednik Narodnega sveta Valentin Inzko, namesto njega se je zasedanja udeležil tajnik organizacije Marko Oraže.

Tudi sam predsednik slovenske vlade Šarec se je seje le kratko udeležil, saj je v sredo v Ljubljani gostil belgijskega premierja Charlesa Michela, ki bo decembra prevzel vodenje Evropskega sveta.

Svet vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu je zasedal v Ljubljani.
sta.si

Ena od točk dnevnega reda seje je bila med drugim namenjena izmenjavi informacij o mladih zamejskih Slovencih v skupnem slovenskem kulturnem prostoru, spregovorili pa so tudi o drugih perečih vprašanjih, ki tarejo zamejske Slovence. Za Slovence na Koroškem je to med drugim še vedno nerešeno vprašanje obstoja slovenskega tednika „Novice“.

Kakor je dejal Marko Oraže, je bila seja sicer namenjena predvsem izmenjavi informacij o mladih zamejskih Slovencih v skupnem slovenskem kulturnem prostoru in vprašanju zastopanosti Slovencev zunaj meja Republike Slovenije v slovenskem državnem zboru. V žarišču triinpolurnega zasedanja pa so bile tudi druge teme.