V občinski hiši v Bekštanju so odprli razstavo Slovenskega planinskega muzeja z naslovom „Karavanke – prostor povezav in razhajanj“.
ORF
ORF
KULTURA

Razstave

Na tej strani vam nudimo pregled razstav v galerijah in kulturnih središčih na Koroškem. Če nam boste poslali ustrezne podatke, bomo na tem mestu radi tudi vašo razstavo napovedali drugim.

„KARAVANKE – PROSTOR POVEZAV IN RAZHAJANJ“

dvojezična razstava Slovenskega planinskega muzeja iz Mojstrane
Šentpeter pri Šentjakobu v Rožu, Višja šola – do 29. januarja

„UTRINKI SREČE“

razstavljajo: David Ličen, Polona Kunaver Ličen, Marta Jakopič Kunaver
Tinje, Dom prosvete, Velika galerija – do 30. januarja

„PRIJAVA – ODJAVA“

razstavlja: Helmut Blažej
Tinje, Dom prosvete, Mala galerija

„OKNO K SOSEDU“

razstavljata: kipar Roman Makše, slikarka Jožica Medle
Celovec, generalni konzulat Slovenije (Radetzkystr. 26) – do 28. februarja

„46° 29' 11" S, 14° 35' 46" V – JUŽNI POL 14.0“

maloformatne grafike, risbe in fotografije med drugimi razstavljajo: Rudi Benétik, Helmut Blažej, Manfred Bockelmann, Gustav Januš, Klementina Golija
Železna Kapla, galerija Vprega – do marca

Razstava Podobe pokrajine
MMKK

„PODOBE POKRAJINE“

razstavljajo: Nika Autor, Iris Brankatschk, Jošt Franko, IRWIN, Michael Kruscha, Marko Lipuš, Zorka L-Weiss, Melitta Moschik, Marko Peljhan, Frauke Rahr, Hella Stoletzki, Karl Vouk
Celovec, muzej sodobne umetnosti MMKK – do 12. aprila