Davidstern mit der Aufschrift „Ungeimpft“
APA/Boris Roessler
APA/Boris Roessler
Politika

Rakúsko sprísni zákaz používania nacistických symbolov

Rakúsko plánuje sprísniť právne predpisy týkajúce sa zákazu používania nacistických symbolov. Reaguje tak na nedávne protesty proti pandemickým opatreniam, ktorých účastníci sa prirovnávali k Židom prenasledovaným v čase druhej svetovej vojny. V pondelok to oznámila rakúska ministerka spravodlivosti Alma Zadičová. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

Rakúsko, podobne ako susedné Nemecko, prijalo po druhej svetovej vojne zákon, ktorým sa zakazuje šírenie nacistickej propagandy a symbolov vrátane pozdravu vztýčenou pravicou či hákového kríža.

Niektorí rakúski demonštranti si počas protestov proti opatreniam na zamedzenie šírenia koronavírusu pripínali na oblečenie žltú hviezdu, ktorú v období holokaustu museli povinne nosiť Židia. Namiesto nápisu „Žid“ na nej mali napísané „nezaočkovaný“.

„Akákoľvek trivializácia či popieranie genocídy páchanej Národnosocialistickou nemeckou robotníckou stranou (NSDP) a nacistických zločinov proti ľudskosti počas holokaustu nebude tolerované a musí byť potrestané,“ vyhlásila Zadičová.

Agentúra Reuters pripomína, že v rakúskom trestnom zákonníku bola doteraz zakázaná len „závažná trivializácia“ holokaustu. Vláda preto navrhne, aby bolo slovo „závažné“ z tejto definície odstránené.

Na zmenu príslušného zákona bude v parlamente potrebná dvojtretinová väčšina, čo znamená, že vládnuca koalícia bude potrebovať hlasy aspoň jednej opozičnej strany.