Mohnblume
Hermann Hammer
Hermann Hammer

Symbolom Medzinárodného dňa vojnových veteránov je červený mak

Deň výročia ukončenia prvej svetovej vojny si svet pripomína 11. novembra ako Medzinárodný deň vojnových veteránov. Dovtedy najkrvavejší, štyri roky trvajúci konflikt v dejinách ľudstva ukončilo prímerie, ktoré bolo podpísané 11. novembra 1918 o 11.11 h v reštauračnom vozni francúzskeho generálneho štábu v lesíku neďaleko severofrancúzskeho mesta Compiegne.

V krajinách Spoločenstva národov (Commonwealth) znie oficiálny názov tohto dňa Deň pamäti (Remembrance Day), v Spojených štátoch amerických si ho pripomínajú ako Deň veteránov, vo Francúzsku a v niektorých ďalších západoeurópskych krajinách ako Deň prímeria.

Keďže symbolom utrpenia vojakov vo vojnovom konflikte sa stal červený kvet vlčieho maku, Medzinárodný deň vojnových veteránov nazývajú v niektorých krajinách aj Deň červených makov a pripnutím symbolického kvetu si ľudia pripomínajú hrdinstvo vojakov a vzdávajú im úctu. Kvet vlčieho maku si zvolila do svojho znaku aj Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky.

Symbol červeného maku má pôvod v básni In Flanders Fields (Na poliach Flámska), ktorú v máji 1915 napísal kanadský vojenský lekár John McCrae po tom, ako sa v oblasti západného Flámska zúčastnil na veľkej bitke o belgické mestečko Ypres. Ako vojenský chirurg sa nevedel zmieriť s útrapami zranených vojakov a svoju bolesť zmierňoval písaním básní.

Prvá svetová vojna vypukla 28. júla 1914, keď Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku. Ako zámienka poslúžil atentát na následníka rakúskeho trónu Františka Ferdinanda d’Este v Sarajeve. Proti sebe stáli štáty Dohody (na začiatku vojny Francúzsko, Rusko, Spojené kráľovstvo, časom sa pridalo Taliansko, USA, Japonsko) a Ústredné veľmoci (Nemecko, Rakúsko-Uhorsko, ku ktorým sa pridala Osmanská ríša, Bulharsko a ďalšie). Straty na oboch stranách predstavovali približne desať miliónov mŕtvych, asi 21 miliónov ľudí bolo zranených a 7,7 milióna nezvestných.

Tradícia osláv konca prvej svetovej vojny sa začala rodiť už pri prvom výročí podpísania prímeria 11. novembra 1919, keď si tento deň pripomínali v Londýne, v Paríži i v ďalších mestách.

Deň vojnových veteránov si každý rok pripomíname aj na Slovensku, a tak to bude aj tento rok. Ministerstvo obrany SR pripravuje pri príležitosti Medzinárodného dňa vojnových veteránov na 11. novembra viacero aktivít, ktorými si predstavitelia rezortu, ozbrojených síl i široká verejnosť uctia obete oboch svetových vojen, ako aj všetkých vojnových konfliktov.

Na znak úcty vojnovým veteránom bude symbolom 11. novembra, červenými makmi, vysvietený aj Bratislavský hrad, v čase od 18.00 do 22.00 h.