„Du+Ich=Österreich“
Rotes Kreuz
Rotes Kreuz
Nová iniciatíva

Du+Ich=Österreich | Booster súdržnosti, rešpektu a dialógu

ORF začína v spolupráci s Červeným krížom, Rakúskou lekárskou komorou ÖAK a Rakúskou zdravotnou poisťovňou ÖGK, novú inicitívu spustenú 13.januára.

Du+Ich=Östereich od 13.1.2022

www.lasstunsreden.at

Pod názvom Du+Ich=Östereich a heslom #LasstUnsReden by mala nová iniciatíva nabádať opäť viac k dialógu, zvýrazniť to, čo nás všetkých spája, a tým zmierniť polarizáciu spoločnosti posledných dvoch rokov, ktorá zanechala hlboké trhliny aj v rodinách či priateľstvách.

Protiklady boli vždy súčasťou spoločnosti, nemali by mať ale silu ju rozorvať. Myšlienkou je ukázať, že práve rozdiely sú tým, čo nás posúva v diskusii ďalej. A aj to, že rôzne názory a pozície sú normálne, že všetky strany majú v Rakúsku svoje miesto, pokiaľ sa pohybujú v rámci zákonov a ústavy.

Na stránke www.lasstunsreden.at nájdete možnosti, ako sa do diskusie môžete zapojiť aj vy a všetky potrebné informácie o tejto novej iniciatíve, ktorej stredobodom je dialóg, súdržnosť, rôznorodosť, solidarita a rešpekt.

V rámci iniciatívy je možné na stránke www.lasstunsreden.at/spenden/ finančne podporiť ľudí postihnutých pandemickou krízou.