Bücher
Pixabay
Pixabay
Kronika

Významná rómska spisovateľka Elena Lacková sa narodila pred 100 rokmi

Je najvýznamnejšou rómskou spisovateľkou na Slovensku a zakladateľkou prvého amatérskeho rómskeho divadla. Elena Lacková je zároveň aj prvou rómskou ženou zo Slovenska a Čiech, ktorá ukončila vysokoškolské štúdium. Od jej narodenia uplynie v pondelok 22. marca 100 rokov.

Elena Lacková sa narodila 22. marca 1921 v rómskej osade vo Veľkom Šariši v okrese Prešov. Jej otec bol vajda a hudobník, ktorý viedol rómsku kapelu a matka bola Nerómka poľskej národnosti.

Ľudovú aj meštianku školu navštevovala v rodisku. Neskôr, v rokoch 1965-1970 vyštudovala diaľkovo Filozofickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe. Stala sa prvou rómskou ženou zo Slovenska a Čiech, ktorá absolvovala vysokú školu aj keď študovať začala až ako 44-ročná. O literárnu tvorbu sa pokúšala už ako 14-ročná, keď začala písať básničky. Prvá publikovaná správa o literárnej činnosti pochádza z júna roku 1940.

Po necelých dvoch rokoch (1947 – 1948) prežitých v Kladne a v Chebe, sa koncom roku 1948 vrátila späť do Veľkého Šariša. Tu napísala a naštudovala svoju najznámejšiu divadelnú hru Horiaci cigánsky tábor (1949). Účinkovali v nej rómski divadelní ochotníci – jej príbuzní a obyvatelia veľkošarišskej rómskej osady. Následne založila Kočovné rómske divadlo, s ktorým do roku 1950 úspešne odohrala po celom Československu 106 repríz tejto hry. V roku 1955 hru znovu naštudovala s rómskym súborom v Prešove, o rok neskôr vyšla hra aj knižne.

Divadelná hra bola unikátna nielen tým, že ju napísala rómska autorka a uviedli rómski ochotníci, ale aj tým, že tému utrpenia Rómov počas druhej svetovej vojny prezentovala Elena Lacková oveľa skôr ako sa téma rómskeho holokaustu dostala do všeobecného povedomia.

Medzi najvýznamnejšie literárne diela Eleny Lackovej patrí jej autobiografická spomienková kniha Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Táto kniha, ktorá dosiaľ vyšla v českom jazyku (tri vydania – 1997, 2002 a 2010), v angličtine (2000), vo francúzskom (2000) a v maďarskom jazyku (2001), na svoje vydanie na Slovensku stále iba čaká.

V roku 1992 vyšla Elene Lackovej prvá autorská kniha v rómskom jazyku vydaná na Slovensku – Rómske rozprávky. Ešte pred tým, v roku 1988 uviedol jej hru Žužika Český rozhlas. Hra s hviezdnym obsadením získala viaceré ocenenia – napríklad cenu Prix Bohemia na Festivale rozhlasových hier v Plzni. V jednotlivých postavách sa predstavili poprední českí herci ako napríklad Rudolf Hrušínský, Viera Galatíková, Iva Janžurová, Hana Maciuchová, Martin Dejdar a Martin Stropnický.

O svojej literárnej tvorbe a o potrebe literatúry Elena Lacková povedala: „Osudy Rómov boli vždy zložité. Ani historici nedokázali hneď zistiť ich prvotné stopy v mračnách storočí. Všetko, čo vieme o našich predkoch sa zachovávalo len ústnym podaním. No národ, ktorý nie je literárne činný, nie je národom. Bez literárnej tvorby nie je možné poznať skutočnú pravdu o jeho živote a jazyku. Literárna tvorba je pre každý národ veľmi potrebná – je potrebná aj pre rómsky národ.“

V roku 2001 prevzala Elena Lacková ako prvá Rómka od slovenského prezidenta Rudolfa Schustera štátne vyznamenanie – Rad Ľudovíta Štúra. V tom istom roku zostavil a vydal Jaroslav Balvín výber z jej poviedok pod názvom Holocaust Romů v povídkách Eleny Lackové.

Štátna vedecká knižnica v Prešove vydala koncom roku 2020 viac ako dvestostranovú monografiu o tejto významnej rómskej spisovateľke. „V predstavovaní Eleny Lackovej a jej diel v online prostredí plánujeme pokračovať aj v nasledujúcich týždňoch pre rôzne špecifické skupiny. Zároveň budeme pracovať na druhej publikácii, v ktorej budú zahrnuté všetky jej diela publikované v novinách Romano nevo ľil,“ spresnil Roman Čonka zo Štátnej vedeckej knižnice v Prešove.

Najslávnejšia rómska spisovateľka Elena Lacková, dielo ktorej bolo preložené do viacerých jazykov, zomrela 1. januára 2003 v Košiciach vo veku 81 rokov.