Katholische Kirche Teelichter
APA/ROBERT JAEGER
APA/ROBERT JAEGER
Corona

Jan Magyar | Kostol, korona a moderná technológia

„Moderná technológia je dvojsečným mečom. Treba byť obozretný, aby sme sa kvôli ‚blikajúcim obrazovkám‘ neodcudzili tým, s ktorými žijeme v jednej domácnosti. Namiesto vzájomných rozhovorov a aktivít sa každý utiahne do svojho kúta a nedbá o svojho blízkeho,“ hovorí farár evanjelickej farnosti Hainburg Jan Magyar.

Farár varuje pred izoláciou, ktorú moderné médiá často so sebou prinášajú. Zároveň ale vyzdvihuje ich opodstatnenosť v izolácíi, akú sme zažili v posledných mesiacoch.

Jan Magyar
Jan Magyar, NOEN

„Vďaka telefónom a internetu sme ostávali v kontakte s našimi príbuznými, priateľmi a známymi a v prípade potreby sme im mohli pomôcť napríklad s nákupom, ktorý sme im nechali predo dvermi.“

„Internet a sociálne médiá mali počas koronakrízy nezastupiteľnú komunikačnú úlohu. Mnohé cirkevné zbory boli kreatívne: vysielali nedeľné bohoslužby cez internet, emailom rozposielali domáce zamyslenia, cez aplikácie v mobilných telefónoch komunikovali s veriacimi. Súčasná krízová situácia dáva možnosť cirkvi učiť sa komunikovať s reálnymi ľudmi vo virtuálnom svete a povzbudzovať ich vo viere, láske a nádeji,“ zdôrazňuje Magyar a dodáva:

„Ľudia plánujú mnoho týždňov a mesiacov dopredu. Sme naučení, že čo je naplánované, tak to sa aj stane. Ale žiaľ realita je iná. Epidémia koronavírusu zaskočila všetkých a zrušila nám všetky plány. Človek mieni, Pán Boh mení. Nechcem tým povedať, že Pán Boh nám zoslal epidémiu. Chcem tým naznačiť, že aj v tejto situácii sa môžeme naučiť pokore. Tomu, čomu naši starí rodičia dobre rozumeli, keď pred každou prácou či každým plánovaním povedali: ‚Ak Pán Boh dá, urobím to a to.‘“