Von links: Edith Veith, Magdalena Markus, Renata Buczolich, Ingrid Fux, Jana Gregor Rogler und Judith Krammer
Miriam Spring
Miriam Spring
Rádio Dia:tón

Večer čítanej poézie a prózy

Prvú časť literárneho večera v Rakúsko-Slovenskom kultúrnom spolku a najnovší román Evy Maliti Fraňovej sme Vám predstavili pred týždňom. V druhej časti ponúkli členky spolku prednes z výberu slovenskej literatúry alebo autorské čítačky z vlastných diel. A keďže je Rakúsky deň predčítavania už blízko, prinášame Vám v tomto vysielaní výber z nich.

Rádio Dia:tón 18.3.2024 o 21:40 na ORF Radio Burgenland livestream

Večerné literárne podujatie moderovala Ingrid Fux a slovo dostala ako prvá Magdalena Markus, ktorá čítala zo svojej dvojjazyčnej česko-slovenskej zbierky básní Modriny.

Po nej sa dostala k slovu Judith Krammer, autorka, ktorá píše básne a krátke poviedky. V Rakúsko-Slovenskom kultúrnom spolku predniesla ale aj básne iných autoriek a autorov, niektoré z nich vo vlastnom preklade.

Bývalá kultúrna referentka spolku Edit Veit prečítala ukážku z prózy Dotyk zeme kolenom Štefana Kasardu, jej kamaráta a bývalého kolegu z agentúry Slovkoncert, ktorý bol aj autorom mnohých rozhlasových hier a poviedok.

Renata Buczolich zas predniesla okrem svojich básničiek aj ukážky z Ľúbostnej lyriky básnika Vojtecha Mihálika, jedného z jej literárnych vzorov.

Ingrid Fux z Rakúsko-Slovenského kultúrneho spolku prečítala známu báseň Turčín Poničan od Sama Chalupku a ukončila básňami zo zbierky Klady a obklady spisovateľa Pavla Ruska. A tie zaznejú aj v relácii.

Známa spolkárska sprievodkyňa slovenskou Viedňou Jana Gregor Rogler, častá účastníčka literárnej súťaže v prednese Hviezdoslavov Kubín, kolo čítačiek ukončila básňami Milana Rúfusa. Básnika, ktorý bol trikrát nominovaný na Nobelovu cenu za literatúru. Prvá báseň, ktorá zaznela, má titul Stretnutie na Ringstrasse. Bodku za podujatím urobila prednesom Motlidby za Slovensko.

Von links: Edith Veith, Magdalena Markus, Renata Buczolich, Ingrid Fux, Jana Gregor Rogler und Judith Krammer
Miriam Spring
Protagonistky večera zľava: Edith Veith, Magdalena Markus, Renata Buczolich, Ingrid Fux, Jana Gregor Rogler a Judith Krammer
Von links: Edith Veith, Magdalena Markus
Miriam Spring
Bývalá kultúrna referentka spolku Edith Veith (vľavo) a autorka Magdalena Markus

Na literárnom podujatí sa tentokrát aktívne podieľali iba dámy, ale stretnutie v tomto duchu sa určite dočká aj svojho pokračovania. Vítaní sú všetci milovníci literatúry.