Tafelenthüllung Slowakisches Haus in Wien
ORF
ORF
Rádio Dia:tón

Otvorenie Slovenského domu vo Viedni | Viedenskí Slováci na konci roku 2023

Prvé Rádio Dia:tón tohto roku prináša okrem iného aj záznam zo slávnostného otvorenia Slovenského domu vo Viedni, nového sídla Rakúsko-Slovenského kultúrneho spolku a Školského spolku SOVA.

Rádio Dia:tón 1.1.2024 o 21:40 na ORF Radio Burgenland livestream

Koniec minulého roka sa niesol v znamení podujatí národnostnej skupiny. V decembri sa konalo rokovanie Poradného zboru národnostných skupín ako aj Volksgruppentag/Deň národnostných skupín v parlamente. Niekoľko dní pred tým oslavovala aj pracovná skupina ARGE Volksgruppen svoje 40. narodeniny. Aj o týchto podujatiach si v Rádiu Dia:tón niečo povieme.

Hlavnou udalosťou minulého roka bolo pre Viedenských Slovákov ale slávnostné otvorenie spolkových priestorov na Marktgasse v 9. viedenskom obvode. Takzvaný Slovenský dom je novým sídlom Rakúsko-Slovenského kultúrneho spolku aj Školského spolku SOVA.

Zaťažkávajúcu skúšku prvých podujatí mali tieto priestory už za sebou, keď sa 16. novembra zaplnili vzácnymi hosťami blízkymi národnostnej skupine. Slávnostný večer otvoril a hostí privítal predseda oboch spolkov Vladimír Mlynár. Rádiu Dia:tón porozprával okrem iného aj o tom, kto spolku k novým priestorom najviac dopomohol.

Ingrid Konrad
ORF
Hnacou silou hľadania a adaptácie priestorov bola architektka Ingrid Konrad
Slowakischer Botschafter Jozef Polakovič
ORF
Hlavným hosťom večera bol slovenský veľvyslanec Jozef Polakovič, ktorý nastúpil do svojej funkcie v auguste minulého roku

Medzi hosťami bol aj známy slovenský spisovateľ Daniel Hevier, ktorý priniesol deťom do Sovy krásne knižky a aj v Rakúsku žijúca a nemecky píšúca autorka Zdenka Becker.

Stefan Michael Newerkla, Zdenka Becker, Jozef Polakovič
ORF
zľava: Profesor slavistiky Stefan Michael Newerkla, spisovateľka Zdenka Becker a veľvyslanec Jozef Polakovič
Daniel Hevier, Veronika Vitázková
ORF
Daniela Heviera upútala hra Veroniky Vitázkovej, ktorá večer obohatila hudobne hrou na fujare, priečnej flaute aj koncovke
Ingrid Fux, Zdenka Becker, Edith Veith, Michaela Ehrenstein, Emma Schmidt, Günter Neuhold
ORF
zľava: kultúrna referentka RSKS Ingrid Fux, spisovateľka Zdenka Becker, Edith Veith, riaditeľka Theater an der Wien Michaela Ehrenstein, koncertná pianistka Emma Schmidt a dirigent Günter Neuhold

Aj zastupitelia iných národnostných skupín prijali pozvanie Rakúsko-Slovenského kultúrneho spolku a vyjadrili svoje priania. K Ernővi Deákovi z maďarskej národnostnej skupiny sa pridali aj Richard Basler z českej národnostnej skupiny a zastupiteľ Chorvátov v Rakúsku Štefan Pauer, on s prianím zčasti aj v krásnej burgenlandskej chorváčtine. Úrad spolkového kancelára, ktorý z veľkej časti adaptáciu priestorov financoval, zastúpila v tento večer Michaela Brunner z oddelenia pre záležitosti národnostných skupín.

zľava: Richard Basler, Štefan Pauer, Michaela Brunner, Ernő Deák
ORF
zľava: Richard Basler, Štefan Pauer, Michaela Brunner, Ernő Deák

40 rokov ARGE Volksgruppen

Niekoľko dní po slávnostnom podujatí na Marktgasse sa koncom novembra stretli zastupitelia všetkých národnostných skupín v Českom centre na Herrengasse v prvom viedenskom obvode. Dôvodom bolo okrúhle výročie založenia viedenskej pracovnej skupiny ARGE Volksgruppen. V roku 1983 založený spolok sa snaží o odborné riešenie otázok národnostných skupín, ako aj o zlepšenie situácie vo Viedni žijúcich etnických skupín rakúskych občanov. Vladimír Mlynár si pri tejto príležitosti spomenul hlavne na jedného zo zakladajúcich členov ARGE Heinza Tichého.

ARGE Volksgruppen 40 Jahre, Vladimír Mlynár
ORF
Vladimír Mlynár na výročnom podujatí ARGE Volksgruppen v Českom centre na Herrengasse

Deň národnostných skupín v parlamente

12. decembra mohli zastupitelia všetkých autochtónnych národnostných skupín na parlamentnom pódiu predstaviť ich želania a požiadavky. Príhovory politikov v rámci podujatia Volksgruppentag doplnili diskusie o témach týkajúcich sa národnostných skupín, pričom kľúčovou témou dňa bolo vzdelávanie v jazykoch národnostných skupín a ich uchovanie. Pre Viedenských Slovákov je dôležitým bodom aj aspekt mobility mladých ľudí. Okrem toho sa návštevníčky a návštevníci mohli v informačných stánkoch dozvedieť viac o spolkoch a ich aktivitách.

Vladimír Mlynár po diskusiách v parlamente pre Rádio Dia:tón zrekapituloval rok 2023 a prezradil výsledky minuloročného rokovania Poradného zboru pre Slovákov.

Dan avstrijskih narodnih skupnosti v parlamentu 2023.
Parlamentsdirektion/Johannes Zinner
Deň národnostných skupín 12.decembra 2023 s deťmi zo Školy Komenský