Eine Schefflera mit vielen Blättern vor grauem Hintergrund
colourbox.de
colourbox.de
Rádio Dia:tón

So psychológom architektúry Michalom Matloňom o vplyve prostredia na náš život

Michal Matloň študoval v Bratislave na Univerzite Komenského aplikovanú psychológiu, kde nešlo iba o výskum, ale aj o spôsoby ako psychológiu využiť v iných odboroch. A jeho smerom sa stala architektúra.

Rádio Dia:tón 20.11.2023 o 21:40 na ORF Radio Burgenland livestream

Už v prvej práci po štúdiu zbieral poznatky o tom, ako prostredie ovplyvňuje ľudí a ako ho vylepšiť, aby bola pozitívne ovplyvnená kvalita života v ňom. Výsledky potom psychológ architektúry v praxi tlmočil odborníkom.

Steinbruch Ludesch
Lena Müller-Naendrup
Kameňolom v Ludesch, kde kolegyne a kolegovia Michala Matloňa facilitujú proces jeho premeny a znovupoužitia na iné účely

Michal Matloň, ktorý dnes pracuje vo Viedni, porozpráva v relácii o tom, ako urbanistické plánovanie zmenilo vzhľad miest a tým aj život ľudí, ale aj o tom, na čo treba prihliadať, aby sme naše súkromné či pracovné priestory vnímali ako príjemné. Pre poslucháčky a poslucháčov Rádia Dia:tón má Michal Matloň aj pár iných všeobecných odporúčaní.

Link: