Literarischer Lenz 2022, Etela Farkašová in der Mitte
Miriam Spring
Miriam Spring
Rádio Dia:tón

Etela Farkašová | Výpoveď o dnešnom svete

15. ročník ‚Literárnej jari v Centrope‘ priniesol v máji do viedenského TheaterArche dva pestré večery plné viacjazyčných čítačiek. Zo slovenskej strany sa prvého večera zúčastnila Etela Farkašová, naša dnešná hostka.

Rádio Dia:tón 20.6.2022 o 21:40 na ORF Radio Burgenland livestream

Známu slovenskú filozofku a autorku spájajú s Rakúskom už po mnohé roky silné väzby. O cezhraničnej spolupráci možnej až po páde železnej opony, o literárnom Klube slovenských spisovateliek Femina, ktorú v 90-tych rokoch spoluzaložila, i o nových pohľadoch žien v literatúre porozprávala v rozhovore pre Rádio Dia:tón.

Etela Farkašová, Miriam Spring beim Literarischen Lenz 2022
Pavla Rašnerová

Na tohtoročnej Literárnej jari, ktorú každoročne organizuje Dokumentationsstelle für ost- und mitteleuropäische Literatur, čítala Etela Farkašová z reedície jej 20-ročného diela ‚Záchrana sveta podľa G.‘. Pracovala na ňom na počiatku pandémie a celosvetová éra chaosu, neistoty a neustále sa meniacich pravidiel sa premietla aj do jej príbehu. Ten je výpoveďou o dnešnom svete. Prostredníctvom postavy G. vypovedá autorka to, čo sme prežívali.

Úryvok, ktorý zaznel na pódiu divadla TheaterArche si môžete vypočuť v aktuálnom vysielaní Rádia Dia:tón. Hlavná postava G. v ňom uvažuje, kam sa náš svet ženie a ako hlúpo sa ženie.

Dielo vyšlo pod názvom Die Rettung der Welt nach G. aj v nemčine, v berlínskom vydavateľste Anthea Verlag.

Slovenskí čitatelia sa do leta môžu tešiť na ďalšiu knižku Etely Farkašovej. Ide o rozsiahlu esej pozostávajúcu z viacerých fragmentov s názvom ‚O tichu, pomalosti a iných hodnotách‘. Aj v nej zostáva autorka verná témam zaoberajúcim sa aktuálnym stavom sveta.

Link: