Hana Kubátová Historikerin
Hana Kubátová
Hana Kubátová
Rádio Dia:tón

Hana Kubátová | „Holokaust ešte nemáme vyrozprávaný“

Nedávno sa konala online prednáška Hany Kubátovej v rámci podujatí Simon Wiesenthal Lectures, ktorú zorganizoval Viedenský Wiesental inštitút pre výskum holokaustu. Historička Hana Kubátová z Inštitútu politologických štúdií Karlovej univerzity v Prahe skúmajúca slovensko-židovské vzťahy a obdobie holokaustu na Slovensku je hostkou aj v dnešnom Rádiu Dia:tón.

Rádio Dia:tón | 14.6.2021 o 21:40 | ORF Radio Burgenland livestream

Spolužitie rôznych kultúr a menšín má na Slovensku dlhú tradíciu, ale netýkalo sa výlučne Bratislavy. Aj východ Slovenska bol domovom mnohých menšín a komunít. Tieto žili síce po stáročia vedľa seba, neznamená to ale, že žili spolu, vysvetľuje historička v rozhovore.

Hana Kubátovás Buch Návraty
Hana Kubátová

Inakosť bola vnímaná, staré predsudky boli dopĺňané novými a poháňané napríklad aj vzrastajúcim národným povedomím väčšinového obyvateľstva. V spoločnosti sa šírili a upevňovali rôznymi spôsobmi. A ani koniec vojny predsudky voči židom nezmazal. Politickí činitelia sa bránili prijatiu reštitučných zákonov, násilnosti voči menšine sa po vojne konali aj naďalej a to ako na zapáde tak i na východe Slovenska.

Hana Kubátovás Buch
Hana Kubátová
Hana Kubátovás Buch Nepokradeš
Hana Kubátová

Predmetom výskumu Hany Kubátovej sú slovensko-židovské vzťahy, pričom si všíma hlavne činy jednotlivcov v spoločnosti. Venovať sa v spracovávaní tohto temného obdobia slovenskej histórie iba Jozefovi Tisovi či Bratislave nestačí, myslí si historička Hana Kubátová.

Povojnový naratív spája druhú svetovú vojnu hlavne so Slovenským národným povstaním, Slovákov označuje za bojovníkov proti fašizmu a zodpovednosť za holokaust pripisuje takmer výlučne Jozefovi Tisovi. Ale širší, komplexnejší pohľad na slovenské dejiny je nevyhnutný a v súčasnosti stále častejšie predmetom štúdií odborníkov z rôznych oblastí. Historička Hana Kubátová sa v jej vznikajúcom diele venuje holokaustu na východe Slovenska.