Screenshot SozialMarie 2021 Simona Ďurišová
Igor Kocian
Igor Kocian
Rádio Dia:tón

Simona Ďurišová | Silný hlas za rešpekt a práva v opatrovateľstve

Prestížnu hlavnú cenu za inovácie v sociálnej oblasti SozialMarie získal v roku 2021 rakúsky projekt Arbeitskampf und Pflege organizácie IG-24, ktorý sa zasadzuje za práva a zlepšenie pracovných podmienok v 24-hodinovom opatrovateľstve. Jednou z jeho zakladateliek je naša hostka Slovenka Simona Ďurišová, ktorá v rozhovore prezradí, aké problémy sú spojené so súčasným systémom 24-hodinovej opatery.

Rádio Dia:tón | 7.6.2021 o 21:40 | ORF Radio Burgenland livestream

SozialMarie preis
Igor Kocian

IG-24 je záujmové zastúpenie opatrovateliek v Rakúsku, ktoré vzniklo ešte v priebehu koronakrízy a je strešnou organizáciou Iniciatívy 24 a spolkom DREPT pre rumunské opatrovateľské pracovné sily.

Zo 60 000 opatrovateľských pracovných síl v Rakúsku pochádza zhruba 30 000 z Rumunska a 20 000 zo Slovenska. Okrem takmer neexistujúceho voľného času či neúmerne vysokej zodpovednosti, vykonávajú často prácu, ktorá výrazne prekračuje oblasť opatrovníctva. Za najväčší problém považuje IG-24 ale problematiku fiktívnej živnosti.

Opatrovateľka-živnostníčka nemôže sama slobodne rozhodovať o svojom pracovnom čase, o svojom pracovnom mieste a spôsobe akým tú prácu bude vykonávať.

Scheinselbständigkeit Pflege
Iniciatíva 24

„Opatrovateľky sú veľmi závislé od agentúr. Agentúry dopredu vyjednávajú ich honoráre. Ja ako živnostníčka si sama chcem povedať, koľko chcem dostať na deň,“ vysvetľuje Simona Ďurišová v rozhovore pre Rádio Dia.tón.

Za jeden z najväčších úspechov považuje Simona Ďurišová pozvanie IG-24 vtedajším ministrom zdravotníctva Rudolfom Anschoberom na rokovania v rámci zdravotnej reformy.

Simona Ďurišová mit Rudolf Anschober
Simona Ďurišová
Simona Ďurišová vedľa Rudolfa Anschobera

Dlhodobým cieľom je verejné vystupovanie proti štrukturálnemu problému fiktívnej živnosti, vytvorenie alternatívneho modelu a jeho presadenie. „Je to dlhodobý cieľ, pretože tu nie je politická vôľa na to,“ myslí si aktivistka. IG-24 vidí ideálne riešenie v zamestnaneckom pomere s kolektívnou pracovnou zmluvou a zodpovednosťou v rukách štátu.

Skutočnosť, že štát v začiatkoch koronakrízy zorganizoval presun rumunských a bulharských opatrovateľských síl do Rakúska, zviditeľnila závažný problém, s ktorým systém dlhodobo zápasí. Ale verejná diskusia sa konečne pohla dopredu a to aj vďaka aktivitám zväzu.

Nemožno pritom zabúdať, že opatrovníctvo ponúka hlavne ženám z oblastí s vysokou nezamestnanosťou možnosť pracovať, rakúskym rodinám zase zaplatiteľnú opateru starších príbuzných. Zlepšenie podmienok tejto, pre obe strany tak dôležitej práce si zaslúži preto všetku našu pozornosť.

Iniciatívu 24 je možné nájsť na facebookovej stránke pod Iniciatíva za zlepšenie podmienok v 24h opatrovaní. Súčasťou poradenstva je aj séria videí o najzávažnejších témach v opatrovateľstve.

Youtube kanál Simony Ďurišovej s poradenskými videami

Záujmové zastúpenie pracovných síl v 24-hodinovom opatrovateľstve v Rakúsku IG-24

CuraFAIR poradenstvo v slovenčine

SozialMarie Arbeitskampf und Pflege