Lônčíková, Michala | Simon Wiesenthal Institut Wien
Yvonne Erdost
Yvonne Erdost
Rádio Dia:tón

Ríšsky vysielač | Propaganda v Slovenskom rozhlase, nahrávaná vo Viedni

Dnes nám bratislavská historička Michala Lônčíková porozpráva o takzvanom slovenskom ríšskom vysielači, ktorý bol nahrávaný vo Viedenskom rozhlase na Argentinierstraße.

Lônčíková, ktorá bola v roku 2019 štipendiantkou vo Viedenskom Wiesenthal inštitúte, sa v rozhovore vzťahuje na knihu s titulom “Tu ríšský vysielač Viedeň", ktorú vydal hlásateľ tohto hrôzostrašného vysielania Ľudovít Mutňanský v roku 1939. Vypočujte si teraz rozhovor o tomto spôsobe propagandy národnosocialistického režimu, ktoré pôsobilo aj cez rakúsko-slovenské hranice.

 Lônčíková, Michala | Simon Wiesenthal Institut Wien
Yvonne Erdost
Michala Lônčíková

Vypočujte si rozhovor s bratislavskou historičkou Michalou Lônčíkovou o nacistickom ríšskom vysielaní, ktoré bolo nahrávané vo Viedni a vysielané na Slovensku. Ako historický dokument slúžila našemu hosťovi kniha “Tu ríšsky vysielač Viedeň" Ľudovíta Mutňanského z roku 1939. Hlásateľ, ktorého slová viedli k nenávisti a segregácii.

Außenansicht des ORF Funkhauses
APA/GEORG HOCHMUTH
Viedenský rozhlas ORF na Argentinierstraße

S vrúcnym prianím, nech sa takéto a im podobné hrôzy z nášho sveta už navždy vytratia, praje redakcia prijemné počúvanie | Rádio Dia:tón | 25.1.2020 | o 21:40 hod. | ORF Rádio Burgenland livestream.