Konzert „Musikalischer Frühling in Rajec“ im Slowakischen Institut Wien
Yvonne Erdost
Yvonne Erdost
Rádio Dia:tón

Spolupatričnosť vďaka tónom v Slovenskom inštitúte

Zoskupenie národných kultúrnych inštitútov a ministerstiev Európskej únie „EUNIC Austria“ zorganizovalo medzi 29. septembrom a 1. októbrom 2020 jeho tretí európsky hudobný festival, obsahom ktorého boli tri hudobné podujatia v troch európskych kultúrnych inštitútoch.

Konzert „Musikalischer Frühling in Rajec“ im Slowakischen Institut Wien
Yvonne Erdost

Tohtoročný festival bol venovaný iniciatíve „Multileralism at work in Vienna“. Prvú hudobnú pochúťku si mohli hostia vychutnať počas minulotýždňového Lunchkoncertu „Hudobná jar v Rajci“ v Slovenskom inštitúte vo Viedni.

„Hudba je jazyk, ktorý vyjadruje idey a pocity a je zároveň dôležitou súčasťou kultúry. A teraz počas koronavírusovej krízy sme zistili, do akej veľkej miery je kultúra aj súčasťou ekonomiky. Závisia od nej mnohé pracovné miesta. O to dôležitejšie pre nás bolo, aby sme naše podujatie zrealizovali aj tohto roku,“ hovorí Panos Mastorakis, tlačový atašé cyperského veľvyslanectva vo Viedni a zastupiteľ EUNIC Austria.

Konzert „Musikalischer Frühling in Rajec“ im Slowakischen Institut Wien
Yvonne Erdost
Marián Remenius

Početní hostia si vypočuli tóny harfy, husiel, piana ako aj spevu, pričom všetky skladby boli dielami slovenských komponistov, zdôraznil v tento deň riaditeľ Umeleckej ľudovej školy v Rajci a vedúci tamojšej Hudobnej jari, Marián Remenius. Na jeho vystúpení vo Viedni, v úlohe speváka, nezabudol spomenúť ani mnohé obete vírusu a ich rodiny a venoval im interpretáciu piesne „Ave Maria“.

„Ďakujem pánovi riaditeľovi Skočekovi a jeho tímu, že sa aj v takýchto ťažkých časoch snažia o šírenie kultúry. Je dôležité, zachovať kontinuitu podujatí,“ myslí si bývalá dlhoročná kultúrna referentka Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku Edith Veith, ktorá si nenechá ujsť kultúrne chuťovky ani v Slovenskom inštitúte.

Prostredníctvom kooperatívnych projektov v oblastiach medzikultúrneho dialógu, viacjazyčnosti, umenia a civilnej spočnosti sa EUNIC pokúša zviditeľniť kultúrnu diverzitu EÚ a súdržnosť únie, ako aj podporovať európske hodnoty, podčiarkol Mastorakis ďalej.

Konzert „Musikalischer Frühling in Rajec“ im Slowakischen Institut Wien
Yvonne Erdost

„Pri príležitosti 75. výročia vzniku Organizácie spojených národov chce EUNIC vyzdvihnúť dôležitú úlohu Európskej únie ako obrancu efektívneho multilateralizmu postavenom na pravidlách,“ zdôrazňuje zoskupenie EUNIC. Jeho radu podujatí „Európsky Musikfestival“ podporuje v tomto roku aj Delegácia Európskej únie pre medzinárodné organizácie vo Viedni.

Aktuálnu reláciu Rádia Dia:tón | 5.10.2020 | 21:40 hod. | ORF Rádio Burgenland livestream sprevádzajú melódie Hudobnej jari v Rajci, tak ako zazneli minulý utorok v Slovenskom inštitúte a online naživo na celom svete. Vychutnajte si ich aj vy!

Alain Georges Matton, tlačový atašé je ako jej zastupiteľ na koncerte v Slovenskom inštitúte prítomný a teší sa, že cesta kultúrnej diplomacie naplnila aj v tento deň svoju víziu: „Človek sa takto dozvie, čo EÚ je, čo je jej cieľom. Ukázať spolupatričnosť medzi krajinami. Hlavne Viedeň je tu významným centrom. Je dôležité ukázať to širokej verejnosti, preto je priamy celosvetový prenos nevyhnutný“. Vypočújte si reláciu o koncerte Slovenského inštitútu „Hudobná jar v Rajci“, ktorý sa konal v rámci Hudobného festivalu EUNIC.